Gå till innehåll

Vitalis 2019

Datum: 21 - 23 maj

Tid: 08:00 - 16:30

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Inera deltar på Vitalis en konferens och mässa kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg.

Inera deltog med föreläsningar i huvudprogrammet och hade monter tillsammans med eHälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. I montern var det även för flera workshops, seminarier och kortare föreläsningar under dagarna. Följ nedan länk så kan du titta på alla programpunkter från montern i efterhand.

 Ineras seminarier i Vitalis stora program:

Tisdag 21 maj

13:00 - 15:00 Hackathon: använd terminologitjänster och Snomed CT för att bygga vårdappar och formulär

15:30 - 16:00 Modeller för nyttorealisering och business case vid digitalisering

Onsdag 22 maj

09:00-10:00 AI för framtidens välfärd

09:30-10:00 HL7 FHIR i den nationella samverkansarkitekturen

11:30-12:00 E-hälsocoachprogram i samverkan mellan regionerna och Inera stödjer vårdens digitalisering

11:30-12:00 Kodverken i nya tjänstekontraktet för laboratoriemedicin

13:00-14:00 Avtal, juridik och informationssäkerhet – hur hänger det ihop?

13:00-14:30 Nationell källa för ordinationsorsak – Börja implementera!

13:00-13:15 Journalen - Röster från verkligheten

13:30-13:45 Nu har vi Journalen - så här vill vi använda den!

13:45-14:00 1177 Portalen - och Journalen

14:00-14:30 1177 Vårdguiden i socialtjänsten

14:00-14:30 Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken

15:30-17:00 Framtidens vårdinformationsmiljöer är här – så förnyas svensk hälso- och sjukvård

16:00-16:30 AI-Hur säkrar vi indata?

Torsdag 23 maj

08:30-09:00 Beslutsstöd i Sverige: Vad är på gång i Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil)?

08:30-09:00 Möt det nationella designnätverket för Stöd och behandling, en e-tjänst hos 1177 Vårdguiden

09:00-10:00 Bygg ett digitalt stöd och behandlingsprogram!

09:00-10:00 Ny studie: Nulägesbild av utmaningar och digitalisering i Sveriges kommuner

09:00-10:00 Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och hur det fungerar i praktiken

10:00-11:00 Arkitekturgemenskapen – nätverket som accelererar digitaliseringen

10:30-12:00 CEF eDelivery och Säker digital kommunikation – Möt oss i en teknisk workshop

11:30-12:00 Den nationella läkemedelslistan – sanning och konsekvens

13:00-13:30 Hur realiseras första linjens digitala vård?

 

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan