Gå till innehåll

Vitalis 2018

Datum: 24 - 26 april

Plats: Svenska Mässan i Göteborg

Under tre intensiva dagar pågick e-hälsomässan Vitalis och Inera deltog i flera föreläsningar i det stora programmet och på e-hälsotorget, montern Inera delade med Sveriges Kommuner och Landsting, eHälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Här kan du läsa ett axplock från diskussioner och samtal om framtidens digitala välfärd.

E-hälsomässan Vitalis var 24 - 26 april i Göteborg och man kunde följa Inera på Twitter @ineraofficial och Facebook. Nedan finns ett axplock från några av samtalen och diskussionerna som Inera deltog i om dagens och framtidens digitala välfärd. Vi vill också passa på att tacka alla som hälsade på oss i montern, e-hälsotorget, och ställde frågor och lyfte debatterna. Tack för tre bra dagar!

De föreläsningar som var på e-hälsotorget filmades - och så snart filmerna är klara kommer det finnas på den här sidan.

Inera i media

Ineras Vitalisaktiviteter uppmärksammades också i media. Dagens medicin skrev om den preliminära handlingsplanen för e-hälsa som en arbetsgrupp från Inera och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, tagit fram och som Sofie Zetterström, vice vd,  presenterade under Vitalis. Till skillnad från den tidigare handlingsplanen ska även kommunerna och den kommunala sjukvården med, vilket förlänger förankringstiden. 

Tidningen Sjukhusläkaren rapporterade från seminariet där Ineras Mia Pettersson, enhetschef, berättade vad som hänt med e-tjänsten journalen de senaste sex år och om vad olika målgrupper tycker. 

Några samtal och diskussioner om framtidens digitala välfärd

Visa/Dölj mer information

Program i montern 24 april

 • Program i montern 24 april

  11:35-11:50  Socialminister Annika Strandhäll i 2025podden

  Socialminister Annika Strandhäll gästar vår monter för ett samtal om vikten av e-hälsa och digitalisering som ett verktyg för att skapa bättre hälsa och ökad delaktighet. Samtalet spelas in som en 2025-podd, som visas på https://ehalsa2025.se/

  12:30-12:50 Rundabordssamtal: Nätläkare – möjlighet eller hot

  Vården befinner sig i snabb förändring och utmanas bland annat av ett antal nya vårdaktörer som använder digitala kanaler och vänder sig direkt till invånarna. Är det här en välbehövlig utveckling för framtiden eller ett hot mot patientsäkerheten? Det ska vi diskutera vid ett rundabordssamtal där du som besökare på Vitalis har möjlighet att delta.

  Debattanter: Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Emma Spak, läkare och samordnare för nära vård vid Sveriges Kommuner och Landsting, och du själv. 

  13:00-13:10 Henrik Moberg i Heta stolen

  Henrik Moberg, kansliråd, Socialdepartementet och ordförande för arbetsgruppen om lagar och regelverk i Vision 2025, frågas ut.

  13:20- 13:40 Stöd i socialtjänstens digitala resa

  LIKA för Socialtjänsten är ett verktyg som hjälper verksamheten att bedöma digitaliseringsgraden. Resultatet är en handlingsplan att utgå från i utvecklingsarbetet. Vi visar hur verktyget fungerar och tipsar även om andra praktiska verktyg för socialtjänsten. 
  Medverkande: Agneta Aldor, SKL

  14:00-14:20 Janusmed – för säker läkemedelsanvändning genom livet

  Janusmed är ett samlingsnamn för kunskaps- och beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning. Janusmed tillhandahålls av Stockholms läns landsting och ger bättre patientsäkerhet, högre effektivitet och kontinuerligt lärande för hälso- och sjukvårdspersonalen. Janusmed bidrar också till en mer jämlik vård och är ett led i arbetet med att förebygga vårdskador.

  Medverkande: Tero Shemeikka, överläkare och medicinsk förvaltare av kunskapsstöd kring läkemedel på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting

  14:40-15:00 Bort med faxen!
  Nu är arbetet med att skippa faxen i offentlig sektor igång. Samverkansprojektet Säker digital kommunikation skapar förutsättningarna tillsammans med landsting och regioner, kommuner och statliga myndigheter.

  Medverkande: Malin Domeij, projektledare Inera, Per Mützell, arkitekt Inera, Marco de Luca, utvecklingsteamledare Inera

  15:20-15:40 Stöd för rätt sjukskrivning (SRS)

  Nationell sjukskrivningsdata och statistik är, tillsammans med artificiell intelligens för en förbättrad analys, grunden i SRS bedömningsstöd för hälso- och sjukvården. Med SRS går det att tidigt identifiera de patienter som riskerar en längre sjukskrivning och som behöver rehabilitering eller andra åtgärder för att få tillbaka sin arbetsförmåga, och att få fram diagnosspecifika och verksamma åtgärder.

  Seminariet är en praktisk demonstration för hur bedömningsstödet ser ut och fungerar idag, i pilotdrift på fem vårdcentraler. Medverkande: Kaj Ekvall, projektledare SKL

  16:00-16:20 Nationella läkemedelslistan – till nytta för många

  Sverige ska skapa en nationell läkemedelslista och eHälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett hur detta kan blir verklighet. Genom samarbete ska vi skapa nytta för patienten, vården och apoteken. På denna miniföreläsning presenterar vi resultatet av vårt arbete hittills och hur vi planerar att gå vidare med att realisera en nationell läkemedelslista tillsammans med olika organisationer.

  Seminariet är en praktisk demonstration för hur bedömningsstödet ser ut och fungerar idag, i pilotdrift på fem vårdcentraler.

  16:30-16:50 Här är nyheterna i Nationell Patientöversikt (NPÖ)!

  Nya NPÖ visar samma information för profession och invånare. Men hur ser det ut och fungerar för de olika användarna? Vi presenterar det nya gränssnittet i NPÖ-applikationen och de nya funktionaliteterna. Hur fungerar exempelvis filtreringsfunktionen där användaren kan göra aktiva val för att minimera möjligheteten att se mer information än vad som är nödvändigt?

  Medverkande: Linda Hermansson och Jenny Juremalm, Inera.

  17:00-17:10 - Heta stolen Anders Henriksson i Heta stolen

  Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting, SKL och ordförande i Inera, frågas ut. 

Visa/Dölj mer information

Program i montern 25 april - förmiddag

 • Program i montern 25 april - förmiddag

  09:20-09:40 Digital delaktighet för äldres psykiska hälsa

  400 000 äldre lever i digitalt utanförskap i en tid då allt fler samhällstjänster enbart erbjuds digitalt. Social isolering ökar med åldern vilket ökar risken för psykisk ohälsa. Vad säger forskningen om hur digitala verktyg kan påverka social delaktighet och äldres psykiska hälsa? Vilka insatser kan kommunerna erbjuda för att främja fler äldre personers digitala delaktighet? Vi presenterar resultat från ett samverkansprojekt mellan fem myndigheter, lyfter goda exempel på aktiviteter i kommunerna, samt redogör för insamlade behov och önskemål från äldre personer själva.

  Medverkande: Christel Lynch, Folkhälsomyndigheten, Emma Berisson, Socialstyrelsen

  09:45-09:55 Öppet stöd för digital verksamhetsutveckling i vården

  Socialstyrelsen har tagit fram ett digitalt verktyg för arbetet med e-hälsa och digitalisering. Under seminariet beskrivs hur verktyget div.socialstyrelsen.se kan användas som stöd för att inspirera första linjens chefer, beslutsfattare och politiker att jobba med e-hälsa och digitalisering i sin organisation. I verktyget finns också ett juridiskt stöd som på ett enkelt sätt beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt.
  Medverkande: Evamaria Nerell och Cecilia Östergren, Socialstyrelsen

  10:00-10:20 1177 Vårdguiden – en del i framtidens digitala vård?

  Inera tar för närvarande fram en målbild för framtidens 1177 Vårdguiden som bland annat innehåller automatisering av anamnes, triagering och hänvisning, med stöd av AI-plattformar. Medverkande: Kristina Stensson Ljungdahl, projektledare Inera och Sara Meunier, vice vd och chefsstrateg Inera

  10:30 -10:40 Agneta Karlsson i Heta Stolen

  Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, frågas ut.

  10:45-11:05 Så kraftsamlar SKL-koncernen för att stötta digitaliseringen i kommunsektorn

  SKL-koncernens möjligheter att stötta kommuner, landsting och regioner att åstadkomma en smartare välfärd har ökat väsentligt genom ett nära samarbete mellan SKL, Inera och SKL Kommentus. Över 270 kommuner är nu delägare i Inera, tillsammans med landsting, regioner och SKL Företag. Hur ser planerna ut framöver för att öka takten i digitaliseringen inom den kommunala sektorn?  
  Medverkande: Sofie Zetterström, Inera, Anna Gillquist, SKL 

  11:20-11:40 Vem gör vad i e-hälso-Sverige?

  Övergripande rapport om e-hälsoläget med en aktörskarta som ska presenteras i september. Årsbok 2018 – I eHälsomyndighetens regleringsbrev för 2018 finns ett uppdrag att ta fram en ”rapport om övergripande förhållanden rörande digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten”. Medverkande: Niklas Eklöf, t.f. enhetschef, strategi och samordning, eHälsomyndigheten

  12:00-12:20 Rundabordssamtal: Blir vi verkligen bäst i världen?

  Välkommen att delta i ett rundabordssamtal kring visionen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025. Vilka är utmaningarna och hindren, hur ska vi hantera dem, och hur stor är sannolikheten att vi verkligen kommer att bli bäst? 
  Debattörer är Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKL, David Liljequist, förbundsombudsman från Vårdförbundet, och du själv. Samtalsledare är Sofie Zetterström, vice vd för Inera

  Onsdagens program för eftermiddagen fortsätter i nästa flik.....

Visa/Dölj mer information

Program i montern 25 april - eftermiddag

 • Program i montern 25 april - eftermiddag

  12:40-12:55 Hjälp till självhjälp – så jobbar engelska NHS med digitala tjänster

  Den engelska hälso- och sjukvården NHS stödjer marknaden i att utveckla digitala tjänster som ger patienterna kontroll över att förbättra sin egen hälsa och välbefinnande. Samtal med Hazel Jones, apps and wearables programme director inom NHS Digital. 

  13.05-13.15 Patrik Sundström i Heta Stolen

  Patrik Sundström, ansvarig för SKL:s arbete med digitalisering inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, ledamot i beredningsgruppen i Vision 2025-organisationen och en av arkitekterna bakom visionen, frågas ut.

  13:20-13:40 Handlingsplan grundläggande förutsättningar för digital utveckling

  För att kommuner, landsting och regioner ska kunna bedriva en effektiv digital verksamhetsutveckling krävs en gemensam, stabil bas att stå på. I februari 2017 antog SKLs styrelse en handlingsplan som beskriver vad som behöver göras på nationell, regional och lokal nivå för att etablera de grundläggande förutsättningar som behövs för att göra livet enklare för invånare och företag.
  Medverkande: Sara Meunier, Inera, Anna Gillquist, SKL

  14:00-14:20 Standardisering – vad är på gång?

  På flera håll i landet pågår arbete med teknisk och semantisk standardisering, inte minst i samband med de stora satsningarna på framtidens vårdinformationmiljö. På nationell nivå bidrar flera aktörer till arbetet utifrån olika perspektiv. Inera AB arbetar sedan länge och på olika sätt med teknisk standardisering, SKL har börjat bygga en stödfunktion för strukturerad vårdinformation och eHälsomyndigheten har föreslagit att myndigheten får i uppdrag att etablera en nationell förvaltningsorganisation för gemensamma tillämpningar av standarder. Ett samtal om hur de olika delarna bidrar till en helhetsbild.
  Medverkande: Stefan Gustavsson, Inera, Carolina Jansson, SKL, Erika Ericsson, eHälsomyndigheten

  14:40-15:00 Säker åtkomst

  Inera och eHälsomyndigheten beskriver det gemensamma arbetet för att hjälpa vård- och apoteksaktörer att anpassa sig till eHälsomyndighetens nya åtkomstlösning. Arbetet underlättar aktörernas arbete med att dels bli medlemmar i Sambi (den federation inom hälsa, vård och omsorg som hanterar tillit), dels hur de genomför den tekniska anpassningen.
  Medverkande: Kristina Fridensköld, eHälsomyndigheten och Petter Könberg, Inera

  15:20-15:40 Så underlättar Försäkringsmedicinskt beslutstöd dialogen mellan Försäkringskassan och vården

  Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) finns tillgängligt digitalt i sjukintyget och som öppna data. Syftet med FMB är att öka kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Vad kan FMB bidra med för ytterligare information för att förbättra dialogen? Lyssna på ett samtal mellan representanter från SKL, Försäkringskassan och Socialstyrelsen och ge din input till den framtida utvecklingen av FMB.

  Medverkande: Anna Martinmäki, verksamhetsutvecklare, Försäkringskassan, Catarina Bremström, specialistläkare och medicinsk rådgivare vid Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.

  16:00-16:20 Internationellt arbete med e-hälsa

  eHälsomyndigheten har ett instruktionsenligt uppdrag att samordna regeringens satsningar på e-hälsa. I detta ingår också internationell samordning. Myndigheten planerar att vid årets slut lansera en nationell agenda för internationella frågor. Vi ger en aktuell bild av arbetet. Medverkande: Maria Hassel, eHälsomyndigheten

Visa/Dölj mer information

Program i montern 26 april

 • Program i montern 26 april

   

  09:20-09:40 Nyttor, effektivisering och ökat samarbete med elektroniska intyg

  Alla landsting och regioner är idag anslutna till Intygstjänsten på Inera. 18 av landets 21 landsting kommer under året att integrera Ineras intygsmodul (Webcert) med sina journalsystem och digitalisering av fler läkarintyg sker löpande. Digitaliseringen ger stora effektiviseringsvinster, både för intygsutfärdare och intygsmottagare, men också för invånaren som enkelt kan ta del av sina intyg via Mina intyg på 1177 Vårdguiden. Att intygens informationsinnehåll lagras strukturerat möjliggör också andra tjänster.
  Medverkande: Lena Furubacke, Inera 

  10:00-10:20 När dataskyddförordningen GDPR trätt i kraft – vad händer sen?

  Överallt pågår ett febrilt arbete med att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven i den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Men vad händer sedan? Vilka lagändringar har genomförts inom området hälso- och sjukvård för att anpassa den svenska lagstiftningen till GDPR och vad återstår? Vilka aktiviteter måste införlivas i verksamhetens processer för att säkerställa att GDPR-kraven uppfylls även framöver?
  Medverkande: Manolis Nymark och Fredrik Rosenberg, Inera

  10:25-10:35 Myndigheter samverkar för kunskapsstyrning, e-hälsa och välfärdsteknik

  Rådet för styrning för kunskap samverkar inom e-hälsa och välfärdsteknologi. Rådets nio myndigheter bidrar på olika sätt där deras kompetens bäst kan användas i samverkan. Nu är planen att öka och effektivisera samverkan inom e-hälsa och välfärdsteknik för att driva på utvecklingen. En presentation av Rådets arbete samt av den digitala piloten om psykisk ohälsa hos äldre inom primärvården.
  Medverkande: Åsa Welin Socialstyrelsen, samordnare för Rådet för styrning med kunskap

  10:40-11:00 Verktyg som gör nytta i verksamheten

  Dela Digitalt och Vården i Siffror är två verktyg som är enkla att använda för att utveckla den egna verksamheten.

  Dela Digitalt är sajten för offentlig sektor där du enkelt delar med dig av det du gjort, eller letar upp hur andra gjort. Du kan också hitta samarbetspartners för nya utvecklingsprojekt.

  Vården i siffror visar indikatorer och mått om hälso- och sjukvården, genom 570 indikatorer från ett 50-tal kvalitetsregister men också från andra nationella register hos Socialstyrelsen och SKL. Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.
  Medverkande: Johan Kjernald, Dela Digitalt, Adam Sandebring, Vården i Siffror

  11:20-11:40 Hur kan vi stödja personer med nedsatt beslutsförmåga att förstå tekniken?

  Tekniska lösningar bär på goda möjligheter att öka delaktigheten och självbestämmandet för människor med funktionsnedsättningar och äldre människor. Samma krav gäller vid beslut om tekniska lösningar som vid mer traditionella insatser som ges av människor. Men hur kan socialtjänsten arbeta så att teknikens möjligheter tas till vara för människor med nedsatt beslutsförmåga?
  Medverkande: Pär Alexandersson och Anders Bergh, Socialstyrelsen

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan