Gå till innehåll

AI och automatisering i framtidens vård – när blir 1177 Vårdguiden en robot?

Datum: 21 november

Tid: 09:30 - 16:00

Plats: City Conference Center, Stockholm

Konferensen den 21 november ska ge ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med automatisering genom exempel från både omvärlden och svensk vård och omsorg. Boka dagen redan nu. Anmälan och mer detaljerat program kommer längre fram

1177 Vårdguiden är ett välkänt och uppskattat koncept av invånartjänster i flera kanaler, som används av många miljoner människor varje månad. Nu förbereds ett teknikskifte där ny teknologi, artificiell intelligens och automatisering successivt ska införas. 

En gemensam målbild för första linjens vård bygger på att samverkansformer och gemensam infrastruktur utarbetas med sjukvårdshuvudmännens digitala vårdmottagningar och även med digitala vårdaktörer på marknaden. Syftet är att göra det lättare för invånare och patienter att hitta rätt i det nya vårdlandskapet, att underlätta självservice och använda vårdens resurser på ett effektivare sätt. 

Medverkande är bland andra Göran Lindsjö, expert på artificiell intelligens.

Konferensen riktar sig till politiker, beslutsfattare, ledare och strateger i landsting, regioner, kommuner, myndigheter och hos leverantörer.

Möjlighet att anmäla sig och ett mer detaljerat program publiceras längre fram.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support