Gå till innehåll

AI och automatisering i framtidens vård – när blir 1177 Vårdguiden en robot?

Datum: 21 november

Tid: 09:30 - 16:00

Plats: City Conference Center, Stockholm

Konferensen gav ökad kunskap om möjligheter och utmaningar med automatisering genom exempel från både omvärlden och svensk vård och omsorg.

1177 Vårdguiden är ett välkänt och uppskattat samlingsnamn för invånartjänster i flera kanaler, som används av många miljoner människor varje månad. En utveckling har påbörjats av tjänsterna mot ökad självservice med hjälp av i första hand automatisering, men på sikt även artificiell intelligens. Syftet är att öka tillgängligheten till vård och omsorg utan att förlora i säkerhet och kvalitet.

Inera har tagit fram en gemensam målbild för första linjens vård, som landsting och regioner ställt sig bakom. Den ska styra ett metodiskt och långsiktigt arbete med en gemensam infrastruktur för informationshantering för alla sjukvårdshuvudmän och deras valda leverantörer av digital vård. Rätt information, data, är avgörande för att verktyg som automatisering och AI ska kunna skapa nytta, oavsett vem som tillämpar dem.

Dagen gav exempel på hur artificiell intelligens kan användas inom vård och omsorg, hur 1177 Vårdguiden kan utvecklas till en digital sjuksköterska och varför målbilden för första linjens vård är så viktigt för denna utveckling.

Konferensen riktade sig till politiker, beslutsfattare, ledare och strateger i landsting, regioner, kommuner, myndigheter och hos leverantörer.

Film och presentationer 

Om man inte hade möjlighet att medverka eller vill lyssna igen så kan man se i efterhand i filmen som man når via länken nedtill, presentationer från dagen går också att nå i filmen. 

Agenda

 

09:30 Kaffe och registrering

10:00 Inledning

Artificiell intelligens - AI hur ligger vi till?

Vad finns redan i AI-verktygslådan, som är relevant för vård och omsorg i Sverige? Och varför är det viktigt att skilja på begreppp som digitalisering, automatisering, robotisering och artificiell intelligens?

Göran Lindsjö, svensk AI-rådgivare med lång erfarenhet från det offentliga Sverige, numera med bas i USA, ger en dagsaktuell omvärldsbevakning med fokus på nytta för hälsa, vård och omsorg.

Erfarenheter av AI i myndigheter

Vad kan vård och omsorg lära av Försäkringskassan när det gäller automatisering och AI?

Stefan Olowsson, IT-direktör på Försäkringskassan berättar om erfarenheter av att jobba med AI som stöd för handläggningen av ärenden och kundkontakter och om vad myndigheten ser som nästa steg.

12:00 Lunch

13:00 Introduktion till eftermiddagen

Praktisk användning i vården

AI-stöd för att redan i ambulansen kunna upptäcka patienter med sepsis – ett exempel på projekt som Sveriges nya arena för AI-utveckling, Lindholmen Science Park i Västra Götaland, arbetar med. Ett syfte med projektet att vara vägledande för hur AI-projekt ska drivas långsiktigt för att komma till nytta i sjukvården.

Johanna Bergman, projektledare för PreSISe (Prehospitalt Beslutsstöd för Identifiering av Sepsisrisk).

Framtidens 1177 Vårdguiden

Vad är målbild för första linjens vård, varför behövs den och vilka blir konsekvenserna för 1177 Vårdguiden när det gäller både automatisering och möjligheter till stöd av AI?

Sara Meunier, chefstrateg och vice VD på Inera, Kim Nordlander, programledare Inera.

14:30 (cirka) Kaffe

Panelsamtal

Kommer sjukvårdshuvudmännen att klara omställningen till mer självservice och automatisering, med stöd av artificiell intelligens? Vad krävs för att det ska ske, på regional och nationell nivå?

Panelsamtal med Göran Lindsjö, svensk AI-rådgivare, Stefan Olowsson,  IT-direktör på Försäkringskassan, Johanna Bergman, projektledare för PreSISe, Louise Arodén, chef för enheten för ehälsa, Region Uppsala, Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg, Landstinget i Värmland. Möjlighet för konferensens deltagare att ställa frågor och skicka med synpunkter.

AI för samhällets bästa - Vad kan och vill vi uppnå med ökad användning AI?

Vad finns det för utmaningar och möjligheter? Alla pratar om möjligheterna med AI, men drivkraften i utvecklingen ligger främst hos marknadsaktörerna. Kommer regeringen och myndigheterna att ta greppet om de regelverk och förutsättningar som behövs för att utnytta AI fullt ut?

Åsa Zetterberg, med erfarenhet som regeringens CDO samt chef för digitalisering på SKL

 

16:00 Dagen slut

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan