Gå till innehåll

Kundforum journal- och läkemedelstjänster för vårdgivare

Datum: 22 mars

Ineras kundforum om journal- och läkemedelstjänster för vårdgivare genomfördes den 22 mars och under dagen kunde deltagarna lära mer om Nationell patientöversikt, Pascal, Svenska informationstjänster för läkemedel samt andra läkemedelssatsningar.

Syftet med Ineras kundforum är att skapa en dialog mellan företrädare för ägare och kunder och Inera kring verksamhetsbehov inom respektive kundforums område.

Presentationer och film från dagen

Nedan finns presentationer och film från dagen.

Under dagen kunde man utbyta erfarenheter, diskutera möjligheter till verksamhetsutveckling med hjälp av tjänsterna och utifrån det även prioritering av vidareutveckling och eventuella behov av nya tjänster.
För att Inera ska kunna leverera ändamålsenliga tjänster framöver är det avgörande med en ständig dialog kring kundernas behov och verksamhetsnytta samt vilka insatser som är prioriterade. Ineras kundforum är ett av flera viktiga forum för denna dialog.
Detta kundforum vände sig till dem som arbetar med förvaltning, utveckling samt strategiska vägval kopplade till vad dessa tjänster erbjuder samt de som ansvarar för kommunikation kring dessa områden.

Nytt kundforum i höst

Under våren kommer det vara flera kundforum inom olika områden. Läs mer om vårens kundforum här!

I höst har Inera kundforum den 23-24 oktober, mer information om dagarna och inbjudan kommer under våren. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan