Evenemang

Kraftsamling kring målbilden för 1177

Den 15 december bjuder Inera in ledare och strateger från regioner och kommuner till en digital heldag med fokus på målbilden för 1177. Vi diskuterar vad målbilden innebär, vilken betydelse den har för regioners och kommuners digitalisering och hur vi följer upp arbetet. Flera inbjudna paneldeltagare kommer att medverka, däribland företrädare för regioner, kommuner, SKR och patientorganisationer. Dagen avslutas med ett inlägg från AI-experten Göran Lindsjö som kommer att prata om AI:s betydelse för utvecklingen av 1177.

Program

Klockan 09:00–10:00

Vad innebär målbilden och hur följer vi upp den?
Lennie Lindberg och Sofie Zetterström, Inera (moderatorer för dagen)

Målbildens betydelse för regioners och kommuners digitalisering
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande Region Örebro län
Lars Liljedahl, kommundirektör Härnösands kommun
Jennie Vidal, kommundirektör Ljungby kommun
Ingeborg Eriksson, regiondirektör Region Kalmar
Patrik Sundström, tf vd Inera

Klockan 10:00–10:15

Paus

Klockan 10:15–10:45

Hur ”nära” är vården egentligen och kan målbilden hjälpa till?
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård Sveriges kommuner och Regioner
Karina Tellinger McNeil, digitaliseringsstrateg Sveriges Kommuner och Regioner

Klockan 10:45–11:15

Fragmentisering och låg tillgänglighet – behöver man vara frisk för att kunna vara sjuk i Sverige?
Therese Leijon eller Maria Stacke, Ung cancer
Penilla Gunther, Fokus patient
Cecilia Qwinth, Parkinson power

Klockan 11:15–11:45

Gruppdiskussioner för alla deltagare

Klockan 11:45–12:00

Återsamling och några inspel från grupperna

Klockan 12:00–13:00

Lunch

Klockan 13:00–13:30

Sveriges samlingsplats för hälsa, vård, omsorg och tandvård – hur kommer vi dit?
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Region Skåne
Johannes Hörnberg, CIO Region Västerbotten
Katarina Lindeberg, hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne
Michael Carlberg Lax, CIO Skellefteå kommun

Klockan 13:30–14:15

Behövs 1177 nu när vi har AI?
Göran Lindsjö, AI-rådgivare

Klockan 14:15–14:30

Summering med Mentimeter-fråga och avslutning
Lennie Lindberg och Sofie Zetterström, Inera

Datum och tid

Mötet hålls den 15 december klockan 09:00–14:30 via Teams.

Länk för att ansluta skickas ut via e-post när vi har tagit emot din anmälan.

Målgrupp

Ledare och strateger i regioner och kommuner.

Anmälan

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till konferensen.

Till toppen av sidan