Evenemang

Inera sänder live från Almedalen

Inera kommer att vara i Visby under årets Almedalsvecka för att tillsammans med inbjudna gäster hålla digitala seminarier om aktuella frågor kring digitalisering och framtidens välfärd. Hör experter och politiker trendspana inom områden som hälso- och sjukvård, tech och kommungemensamma satsningar.

Ineras roll-up vid ingången till en innergård i Almedalen.

Onsdag 26 juni

Digital triage - möjligheter och utmaningar

Tid: 11.00–11.40

Lösningar för att triagera patienter digitalt införs brett i hälso- och sjukvården, och stora förhoppningar finns kring att tillgängligheten till vård ska förbättras och att patientflöden ska effektiviseras. Men det finns också utmaningar i både teknik och utfall, och resultatet av införandena beror ofta på hur verksamheterna organiserar sig och ändrar arbetssätt. Under seminariet diskuteras om digital triagering blir den nya vägen till vården eller om förhoppningarna om effektivitet och tillgänglighet inte kommer att uppfyllas.

Moderator: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Panel: 

  • Margareta Danelius, chefläkare Capio​
  • Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin och ordförande Svensk förening för allmänmedicin​
  • Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef BraLiv nära i Region Jönköpings län​
  • Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science hos Vårdföretagarna​
  • Ida Kedling, tjänsteansvarig för 1177 direkt hos Inera

Anslut till sändningen

Så driver 1177 omställningen till nära vård

Tid: 13.00–13.40

Omställningen till en mer personcentrerad och nära vård pågår i vård och omsorg, och som ett stöd till omställningen pågår mycket utveckling av 1177-konceptet. Projektet Sammanhållen planering syftar till att skapa personliga översikter där patienter med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter ska få en överblick över information och digitala tjänster som är relevanta för stunden. I juni öppnar 1177 för vårdpersonal, som har potential att bli en lika viktig portal för medarbetare i vård och omsorg som 1177 är för invånare och patienter. Under seminariet diskuteras förutsättningar och utmaningar i utvecklingen.

Moderator: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Panel:

  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård på SKR​
  • Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer​
  • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län​
  • Markus Lingman, överläkare, professor och strateg i Region Halland​
  • Susanna Althini, allmänmedicinsk sakkunnig i Region Gotland

Anslut till sändningen

Torsdag 27 juni

Trendspaning med Patrik Sundström och gäster 

Tid: 08.30–09.50

Moderator: Patrik Sundström, vd Inera

08.30–08.50: Politiker – Andreas Svahn, Ineras styrelseordförande och ordförande i regionstyrelsen i Region Örebro, Marie Morell, regionråd i Region Östergötland, Anna Hed, kommunalstyrelseordförande och kommunalråd i Mora kommun

08.50–09.10: Hälso- och sjukvård – Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetsjukhuset 

09.10–09.30: Med kommunens glasögon – Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå kommun, Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka kommun, Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun

09.30–09.50: Tech, demokrati och samhälle – Carl Heath, RISE, Joakim Wernberg, Entreprenörsskapsforum

Anslut till sändningen

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan