Gå till innehåll

Parallella seminarier 21 oktober

Dessa parallella seminarier kan du välja mellan under kundforum den 21 oktober.

För tider senare under dagen scrolla nedåt.

Klockan 13:00 - 14:00

Säker digital kommunikation
Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information genom att etablera standarder och infrastruktur för hantering av meddelande. Vi berättar mer om konceptet, erfarenheter från årets pilotverksamhet och vad som händer nästa år.

Status i Skoldigiplan
Handlingsplan för digitalisering av skolväsendet pekar på många aktiviteter som behöver göras för skolans utveckling. Vi berättar om hur Inera och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samverkar för att bidra till genomförandet att handlingsplanen.

1177 Vårdguidens e-tjänster
Kom och träffa förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster och följ med på en resa genom e-tjänsternas historia. Den rymmer alltifrån hur e-tjänsterna startade till kommande utvecklingsaktiviteter.

Vaccinationstjänster
Inera har annonserat att stänga ner tjänsten Svevac, en nationell tjänst för journalföring av vaccinationer. I seminariet svarar vi på frågor och belyser planen för Svevac och påverkan för befintliga kunder.

Elektronisk remiss
Den nationella tjänsten Elektronisk remiss gör det möjligt för vårdgivare i hela landet att skicka, ta emot och hantera remisser med varandra även om de har olika vårdinformationssystem eller tillhör olika organisationer eller olika regioner. Kom och hör mer om vad som händer just nu i tjänstens förvaltning men framförallt träffa personer vars regioner har anslutit till tjänsten. Medlemmar från tjänstens expertgrupp (representanter från regionerna) kommer även vara på plats. 

Klockan 15:00 - 16:00

Personuppgiftstjänsten
Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som på ett effektivt sätt hanterar personuppgifter från Skatteverket (Navet), för till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret. I seminariet berättar vi mer om tjänstens struktur och svarar på frågor om PU tjänsten.

Nationell patientöversikt, NPÖ
Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Det är en tjänst med stor potential som bidrar till ökad patientsäkerhet och i seminariet berättar vi mer om förutsättningarna för att ansluta sig till tjänsten.

Stöd och behandling
Plattformen för stöd och behandling används i alla regioner. Internetbaserade insatser ger ofta lika goda resultat som fysiska besök, men en behandlare kan hjälpa betydligt fler patienter. Seminariet diskuterar erfarenheter av tjänsten, vad som är aktuellt idag och behov av fortsatt utveckling. 

Hur kan Inera underlätta och effektivisera arbetet med verifiering och kvalitetssäkring?
Presentation av befintliga tjänster inom verifiering vid till exempel anslutning till Ineras tjänster, hur den nyligen etablerade Öppna Testmiljön kan användas samt vilket stöd som ges runt testdata till exempel för testpersoner i PU-tjänsten.

Intyg
Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Juridik, avtal och säkerhet- hur hänger det ihop?
En rad författningsreformer på senare tid har satt fingret på behovet av koordinering av dataskydd, informationssäkerhet och avtalsrätt. Som exempel kan nämnas lagen och förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, vilka bygger på det så kallade NIS-direktivet, samt EU:s nya dataskyddsförordning. I seminariet berättar vi mer om vad detta innebär för regioner och kommuner.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan