Gå till innehåll

Ineras kundforum 2019

Datum: 21 - 22 oktober

Tid: 09:30 - 16:00

Plats: City Conference Center, Stockholm

Ineras kundforum är ett tillfälle för kunder och intressenter att lära mer om Ineras verksamhet och möjlighet att ge synpunkter på arbetet framåt.

Ineras kundforum har parallella seminarier och fokusstationer där vi demonstrerar vårt utbud och berättar om vår verksamhet. Under dagen blir det möjligt att lämna  synpunkter och berätta om de behov ni som kunder och intressenter har.

Inbjudan går ut senare och kommer att gå ut via Ineras programråd som är ansvariga för att medarbetare får inbjudan i respektive organisation. Om du är intresserad av att komma ska du kontakta den medlem i programrådet som företräder din region eller kommun. 

Agenda 21 oktober


09.30-10.00    Kaffe

10.00-10.30    Inera och utvecklingen inom e-hälsa och digitalisering Igår, idag, imorgon.
Medverkande: Daniel Forslund, bitr. regionråd (L), Region Stockholm, ledamot Ineras styrelse

10.30-11.15    Programmet Första linjens digitala vård, möjligheter och utmaningar för regioner och kommuner
Medverkande: Anette Thalén avdelningschef programkontoret,Inera, och Sara Meunier Vice vd, Inera

11.15-12.00    Ineras stöd till informationsförsörjning i regioner och kommuner
Medverkande: Stefan Skoog, avdelningschef arkitektur och regelverk, Inera

12.00-13.00    Lunch

13.00-14.00    Parallella seminarier

14.00-15.00    Inera firar 20 år, tårta, mingel och fokusstationer

15.00-16.00    Parallella seminarier

16.00-16.15    Dagen avslutas

Agenda 22 oktober

 

08:30 - 09:00 Kaffe

09.00-09.30    Ineras roll och framtid
Medverkande: Johan Assarsson, Vd Inera och Eva Fernvall, ordförande Ineras styrelse.

09.30-10.00    Framtidens identifieringslösning
Medverkande: Dan Bergvall, avdelningschef, Inera och Christer Allskog, tjänsteansvarig Säkerhetstjänster, Inera

10.00-11.00    Parallella seminarier

11.00-12.00    Parallella seminarier

12.00-13.00    Lunch och tid för att besöka fokusstationerna

13.00-14.00    Parallella seminarier

14.30-15.00    Kaffe med besök i fokusstationerna

15.00-15.30    Reflektioner och förväntningar på Ineras roll
Medverkande: Helena Glemdal-Bergkvist It- direktör Region Jönköpings län, ordförande Ineras programråd
Markus Bylund, strategichef för IT och digitalisering Uppsala kommun, vice ordförande Ineras programråd

15.30-16.00    Summering, utvärdering och avslutning

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan