Gå till innehåll

Informationsmöte Säker digital kommunikation

Datum: 11 december

Tid: 10:00 - 15:00

Plats: Saturnus konferens, (Lokal Bellman) Hornsgatan 15, Stockholm samt webbsändning

Inera bjöd in till en informationsdag om Säker digital kommunikation och vilka möjligheter konceptet kan innebära. Under dagen presenterades erfarenheterna från årets pilotverksamhet och vägen framåt 2020 för projektet.

Syftet med dagen var att öka kännedomen om projektet och konceptet Säker digital kommunikation, dela erfarenheter från pilottesterna och skapa beredskap för fortsatt arbete nästa år. Målgrupp är kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata utförare av offentligt uppdrag samt leverantörer.

Säker digital kommunikation (SDK) är en nationell fråga som inte kan lösas separat för varje verksamhetsområde eller av enskilda aktörer. Därför drivs den som ett gemensamt samverkansprojekt med Inera som projektägare tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, regioner och kommuner, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och andra statliga myndigheter. I korthet går projektet ut på att etablera standardarder och infrastruktur för säker digital meddelandehantering mellan offentliga verksamheter inklusive privata utförare. Konceptet baseras på ett EU-ramverk, CEF eDelivery, som DIGG ansvarar för i Sverige, och som SDK utökar för att stödja hantering av känslig information.

Målet med projektet är att Sverige under 2020 ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligt uppdrag. Det gäller ostrukturerad information som kommuniceras mellan två eller flera parter där ingen utom avsändare, mottagare och den det berör kan ta del av informationen. Parterna är kända (identifierade) för varandra och informationsdelning säkras enligt för informationen gällande lagar och regler. Informationen är spårbar och konfidentiell.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan