Gå till innehåll

Informationsmöte Säker digital kommunikation

Datum: 11 december

Tid: 10:00 - 15:00

Plats: Saturnus konferens, (Lokal Bellman) Hornsgatan 15, Stockholm samt webbsändning

Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av erfarenheterna från årets pilotverksamhet och vägen framåt 2020 för projektet Säker digital kommunikation.

Syftet med dagen är att öka kännedomen om projektet och konceptet Säker digital kommunikation, dela erfarenheter från pilottesterna och skapa beredskap för fortsatt arbete nästa år. Målgrupp är kommuner, regioner, statliga myndigheter, privata utförare av offentligt uppdrag samt leverantörer.

Säker digital kommunikation (SDK) är en nationell fråga som inte kan lösas separat för varje verksamhetsområde eller av enskilda aktörer. Därför drivs den som ett gemensamt samverkansprojekt med Inera som projektägare tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, regioner och kommuner, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och andra statliga myndigheter. I korthet går projektet ut på att etablera standardarder och infrastruktur för säker digital meddelandehantering mellan offentliga verksamheter inklusive privata utförare. Konceptet baseras på ett EU-ramverk, CEF eDelivery, som DIGG ansvarar för i Sverige, och som SDK utökar för att stödja hantering av känslig information.

Målet med projektet är att Sverige under 2020 ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligt uppdrag. Det gäller ostrukturerad information som kommuniceras mellan två eller flera parter där ingen utom avsändare, mottagare och den det berör kan ta del av informationen. Parterna är kända (identifierade) för varandra och informationsdelning säkras enligt för informationen gällande lagar och regler. Informationen är spårbar och konfidentiell.

Evenemanget kommer också att webbsändas. Vi återkommer med länk till webbsändningen till dem som anmält att de vill följa mötet på distans. Hör gärna av dig även om du eller din organisation inte har möjlighet att delta men är fortsatt intresserade av att följa projektet 2020. Vi sätter upp er på sändlista för nyhetsbrev och kommande informationstillfällen.

Vi ser fram emot en givande dag tillsammans.

Varmt välkommen!

Malin Domeij, projektledare, och Arvid Thunholm, projektägare för Säker digital kommunikation

Anmäl dig via länken

(deltagandet är kostnadsfritt)

Agenda och program

Under förmiddagen ges en presentation av projektet, SKL ger sin syn på möjligheterna med Säker digital kommunikation, vi beskriver årets resultat i form av gemensam utveckling och pilotorganisationernas pilottester. Under eftermiddagen presenterar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG , som ansvarar för eDelivery i Sverige, sin syn på möjligheterna med projektet, vi berättar om planerna framåt under 2020. Det ges också möjlighet till en allmän frågestund och att ge synpunkter via Mentimeter.

Skicka gärna frågor som du vill ta upp på frågestunden i förväg, så har vi bättre möjlighet att förbereda och ta upp dem för diskussion.

9.30-10.00 Kaffe

10.00-10.15 Inledning

10.15-10.30 Presentation av projektet

10.30 -10.45 SKL:s syn på möjligheterna med Säker digital kommunikation

10.45-12.15 Gemensam utveckling och resultat från pilottester 2019

12.15 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.15 DIGG  om  projektets möjligheter i förhållande till eDelivery

13.15 - 13.30 Vägen framåt 2020, Verksamhetspiloter och förvaltningsaktiviteter

13.30 - 14.10 Frågestund

14.10 - 14.30 Kaffe

14.30 - 14.45 Paneldiskussion

14.45 - 14.55 Feedback via Mentimeter

14.55 - 15.00 Avslut

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan