Evenemang

Inspelningar från Almedalen 2022

Här hittar du inspelningar från de seminarier som Inera arrangerade i Almedalen 2022.

Äntligen skrotar vi faxen

Inspelning från seminariet "Äntligen skrotar vi faxen".

Lever faxen fortfarande?! Ja, i allra högsta grad. Men om vi skrotar faxen hur kommunicerar vi då och vad får det för effekter?

Varje dag skickas massor med information mellan aktörer i den offentliga sektorn. Ofta handlar det om sekretessklassade uppgifter och i brist på säkrare alternativ används fax eller brev. Det finns alltså ett stort behov av att säkert och effektivt kunna kommunicera. Störst är behovet inom vård, socialtjänst och skola.

Lösningen för ett säkert kommunikationsutbyte finns nu på plats. Vilken är nyttan med tjänsten och hur får vi myndigheter, regioner, kommuner och privata utförare med på tåget? I slutändan handlar det både om att skapa trygghet för invånarna och att kunna ge bättre service.

Panel: Patrik Sundström, digitaliseringschef, SKR – Caroline Hagberg, affärsområdeschef verksamhetstjänster, Inera

Moderator: Maria Ehrndal, sektionschef kommun, Inera

Vi som skrotar faxen

Inspelning från seminariet "Vi som skrotar faxen".

De som håller på att skrota faxen! Vad innebär det för dem? Hur kan de stödja resten av Sverige? Hur ser resan ut framåt?

De som har provat på att arbeta utan fax vet att det ger en effektivare handläggning av ärenden och snabbare beslutsfattande. Medarbetarna känner sig trygga med att hantera personuppgifter och servicen till invånarna blir betydligt bättre. Informationsutbytet kan nu ske på ett betydligt enklare och säkrare sätt mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Vi diskuterar med organisationer som arbetar med införandet av Säker digital kommunikation.

Panel: Christine Senter, regional vaccinsamordnare, Region Gotland – Viktoria Hagelstedt, samordnare digital utveckling, DIGG – Hans Ahlqvist, sektionschef, Arbetsförmedlingen – Mona Ekesryd, HUB för Vårt Smartare Värmdö, Värmdö kommun

Moderatorer: Caroline Hagberg, affärsområdeschef verksamhetstjänster, Inera – Maria Ehrndal, sektionschef kommun, Inera

Gemensam digital infrastruktur - vem gör vad?

Inspelning från seminariet "Gemensam digital infrastruktur - vem gör vad?"

Många nationella aktörer har i uppdrag att realisera en gemensam digital infrastruktur för offentlig sektor. Behoven är stora och ambitionerna höga. Men hur ser samarbetet ut och finns det en gemensam vision och handlingsplan?

Den offentliga sektorn har identifierat digitalisering som en viktig faktor för att vi ska klara välfärdens utmaningar. Vi känner de involverade aktörerna på pulsen och reder ut vem som gör vad, hur långt vi har kommit och när vi egentligen får se resultat. Kommer vi att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter och nå vision e-hälsa 2025?

Panel: Anna Eriksson, Generaldirektör, DIGG – Markus Bylund, IT-direktör, Region Gävleborg – Annemieke Ålenius, avdelningschef, E-hälsomyndigheten – Johan Lidén, ordförande ICT-grupp, Swedish Medtech – Patrik Sundström, digitaliseringschef, SKR – Peter Arrhenius, vd, Inera – Sara Meunier, avdelningschef digital infrastruktur och arkitektur, Inera

Moderatorer: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster, Inera – Madeleine Marklund, avdelningschef stab, Inera

Kan vi digitalisera oss till nära vård?

Inspelning från seminariet "Kan vi digitalisera oss till nära vård?"

Regioner och kommuner arbetar med omställningen till Nära vård, som är en av de största gemensamma satsningar som har gjorts. Målsättningen är att åstadkomma en patientcentrerad vård och omsorg, där resurser organiseras kring patientens behov. Men hur kommer digitalisering att underlätta omställningen? Vilka faktorer kan stjälpa och vilka kan vara möjliggörare? Vi debatterar och reder ut vilka de viktigaste faktorerna är för att få en mer tillgänglig vård, som verkligen har fokus på individen, samt analyserar digitaliseringens roll i strävan att uppnå Nära vård?

Panel: Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR – Anna Nergårdh, läkare, tidigare utredare av God och nära vård – Penilla Gunther, grundare, FOKUS patient© – Gunilla Gunnarsson, särskild utredare i Tillgänglighetsdelegationen – Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Gotland

Moderatorer: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster, Inera – Madeleine Marklund, avdelningschef stab, Inera

Digitalisering på den politiska agendan

Inspelning från seminariet "Digitalisering på den politiska agendan"

Digitaliseringen lyfts av många fram som en av de viktigaste lösningarna på välfärdsutmaningarna. Med digitaliseringen kan invånare hantera fler ärenden själva, säkerheten och tillgängligheten förbättras och kvaliteten i informationshanteringen ökar. Varför är inte digitalisering en viktigare fråga i valrörelsen och vad har riksdagspartierna på agendan kring digitalisering i sina partiprogram?

Panel: Niels Paarup Petersen, Centern – Anna Starbrink, Liberalerna – Richard Herrey, Moderaterna – Margareta Fransson, Miljöpartiet – Gabriel Kroon, Sverigedemokraterna – Joakim Järrebring, Socialdemokraterna – Karin Rågsjö, Vänsterpartiet – Fredrik Wallén, Kristdemokraterna

Moderatorer: Patrik Sundström, digitaliseringschef, SKR – Peter Arrhenius, vd, Inera

Digitalisering - lösningen på välfärdens utmaningar?

Inspelning från seminariet "Digitalisering - lösningen på välfärdens utmaningar?"

Vi sätter digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar i heta stolen.

Kraven på välfärdsservice ökar och antalet äldre växer men digitalisering som kan vara en del av lösningen prioriteras inte av politikerna.

Förväntningarna på välfärdsservicen ökar ständigt och andelen äldre växer i större utsträckning än antalet människor i yrkesverksam ålder. Digitalisering kan hjälpa till att underlätta dessa utmaningar men varför står inte digitalisering högre upp på den politiska agendan? Vad är det som hindrar utvecklingen? Regioner, kommuner och myndigheter måste också samverka bättre kring digitalisering, hur skulle det ökade samarbetet kunna se ut?

Moderatorer: Peter Arrhenius, vd, Inera – Anna Eriksson, generaldirektör, DIGG – Patrik Sundström, digitaliseringschef, SKR

Till toppen av sidan