Gå till innehåll

Digitalisering i kommunerna

Datum: 12 september

Tid: 10:00 - 16:00

Plats: Stockholm City Conference Center

Dagen bjöd på inspiration, information och erfarenhetsutbyte kring digitalisering av kommunal verksamhet. En konferens där det var fokus på kommunernas förutsättningar för digitalisering. Det var goda exempel och diskussioner om vägval framåt. Nu kan du se hela konferensen på film.

Digitalisering anses vara den största förändringskraften i samhället och en av lösningarna på framtidens välfärdsutmaningar. Sedan en tid tillbaka är kommunerna nya ägare till Inera, i syfte att öka takten i digitaliseringen och hitta samverkansformer för standardisering och återanvändning. Behoven är stora och möjligheterna många. Som ett led i det kommunala uppdraget arrangerade Inera en konferens för utbyte av idéer, erfarenheter och lösningar.

Se konferensen i efterhand

Konferensen blev filmad och du kan se hela i efterhand om du följer först länken nedtill.

Här kan du också lyssna på två intervjuer, en med Dan Folkesson, it-strateg, Götebors stad, som deltog på konferensen och berättade varför de fått utmärkelsen världens näst smartaste stad. (Föreläsnngen Hur skapas världens smartaste stad?)

Och den andra intervjun är med Lotta Sen Thakuri, it-strateg, Ockelbo kommun och Marie Nilsson, digitaliseringsstrateg, Gävle kommun, om hur de har gjort för att nå ett framgångsrikt recept för samverkan kring digitalisering i regionen. (Föreläsningen Kan samverkan lösa kommunernas digitaliseringsutmaningar?)

Program

10.00 – 10.15 Introduktion till dagen
Moderatorer: Stefan Skoog, avdelningschef Inera och Sofie Zetterström, vice vd Inera

10.15 – 10.45 Förändringsledning för digital transformation i kommunerna
Kommunerna i Västerbotten har en hög ambitionsnivå för digitalisering och samverkar sinsemellan och med regionen om både kompetensutveckling och e-tjänsteutveckling. I Skellefteå kommun har cheferna gått på utbildning i digitalt ledarskap och arbete pågår med automatisering och digitalisering, i syfte att förbättra servicen till invånarna och frigöra tid för medarbetarna. Samarbete och tillit är ledorden för kommundirektörens ledarskap.

Medverkande: Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun och ordförande för Kommundirektörsföreningen i Sverige. 

10.45 – 11.15 Digitalisering från Sorsele till Malmö – hur ska Inera klara uppdraget?
Inom Ineras nya kommunala uppdrag har en omfattande marknadsanalys genomförts för att belysa utmaningar och möjligheter i digitalisering av kommunernas verksamheter. Rapporten innehåller en lång önskelista över digitala tjänster och stöd men också behovet av en arena för standardisering och utbyte av lösningar.

Medverkande: Andreas Leifsson, omvärlds- och marknadsanalytiker Inera

11.15 – 12.00 Digitalisering av socialtjänsten ur två perspektiv
Arbetet med att robotisera processen för ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun väckte stor uppmärksamhet och blev framgångsrikt. Men var det verkligen roboten som gjorde jobbet, och varför lyckades Trelleborg där andra misslyckades? Helsingborgs stad prövar att låta invånarna läsa sin socialtjänstjournal på nätet och driver digitalisering av socialtjänsten ur ett invånarperspektiv. Erfarenheterna är goda än så länge men många utmaningar återstår.

Medverkande: Eleonore Schlyter, enhetschef Trelleborgs kommun och Kalle Pettersson, utvecklingschef för socialtjänsten i Helsingborgs stad

 

12.00 – 12.45 Lunch

 

12.45 – 13.15 Hur skapas världens smartaste stad?
Göteborgs stad har utsetts till världens näst smartaste stad av det amerikanska framtidsforskningsinstitutet Future Today Institute, som tar fram årliga trendrapporter inom olika områden. Några av kriterierna för att kvala in är en digitaliserad kommunikation med medborgarna, hög teknikutvecklingstakt och god tillgång till bredband. Hur har man lyckats och hur kan erfarenheterna spridas till flera?

Medverkande: Dan Folkesson, IT-strateg Göteborgs stad

13.15 – 14.00 Skrota IT-strategierna och bygg på involvering
Både Västerås stad och Falkenbergs kommun ligger i framkant vad gäller digitalisering. Man har olika utgångspunkter men liknande tillvägagångssätt. Framgångsfaktorer är bland annat att skrota projektkontor, IT-projekt och klassiska metoder och i stället satsa på ny kultur och metoder för innovation och involvering. Digitalisering förankras i hela organisationen från chefer till medarbetare. Genom kompetensutveckling kan medarbetarna tolka digitaliseringsmöjligheter i verksamheterna, där man dessutom låter vinsterna stanna kvar.

Medverkande: Torbjörn Larsson, IT-strateg Falkenbergs kommun och Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör Västerås stad

14.00 – 14.30 E-tjänsteutveckling ur ett nyttoperspektiv
I ett samarbetsprojekt mellan tio kommuner över hela landet var Lomma kommun den enda som gick hela vägen, och utvecklade digitala tjänster som skapar nytta för både invånare och medarbetare och dessutom har öppna gränssnitt mot tredjepartsaktörer. Med detta skapas både effektivare verksamhetsprocesser i kommunen och bättre service för invånarna, samt möjligheter för leverantörer att anpassa och ansluta sina system.

Medverkande: Patrik Flensburg, IT- och servicechef Lomma kommun

 

14.30 – 15.00 Kaffe

 

15.00 – 15.30 Kan samverkan lösa kommunernas digitaliseringsutmaningar?
Många mindre kommuner sätter sin tilltro till samverkan för att få kraft i digitaliseringen. Men ofta lyfter inte samverkansprojekt inom just digitalisering och erfarenheter visar att samverkan mellan små kommuner snarare kopierar problemen än löser dem, ofta för att viktiga nyckelkompetenser saknas. Men kommunerna i Gästrikland har hittat ett framgångsrikt recept för samverkan, där den stora kommunen Gävle agerar draglok och den lilla kommunen Ockelbo kan dra nytta av utvecklingsinsatser, och samtidigt bidra med fler perspektiv och ökad storskalighet i Gävles lösningar.

Medverkande: Marie Nilsson, digitaliseringsstrateg Gävle kommun och Lotta Sen Thakuri, IT-strateg Ockelbo kommun

15.30 – 15.50 Avslutande samtal: Krävs kris och passion för att driva digitalisering?
Välfärden står inför stora utmaningar och det krävs en gemensam kraftsamling och dialog på många nivåer för att få fart i digitaliseringen av kommunernas verksamheter. Vad tar vi med oss av dagen och hur kan SKL-koncernen i form av SKL, SKL Kommentus och Inera bidra på bästa sätt?

Medverkande: Marie-Louise Forsberg Fransson, socialchef Ljusnarsberg och medlem i Ineras programråd, Catrin Ditz, programansvarig Storsthlm och medlem i Ineras programråd, Ida Engberg, Peter Krantz, utvecklingsstrateg, SKL samt en ansvarig för digitaliseringsfrågor SKL Kommentus.

15.50 – 16.00 Summering och avslutning

Moderatorer: Stefan Skoog, avdelningschef Inera och Sofie Zetterström, vice vd Inera

 

 

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan