Licensavtalen

Under 2017 har Eira licensavtal med 11 internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år.

Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen, till exempel:

 • arkivtillgång till tidskrifter som avslutas eller byter utgivare
 • tillgång till användarstatistik
 • att även vårdpersonal inom privata vårdföretag med landstingsavtal, får tillgång till tidskrifterna.

Rättigheter och skyldigheter

Licensavtalen med förlagen reglerar också vad man får göra och inte får göra med innehållet. Här är några exempel.

Det är tillåtet för biblioteket att erbjuda:

 • tillgång till innehållet för alla anställda i landstingen samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med landstingsavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är landstingsfinansierad, omfattas av licensavtalen.
 • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet
 • artikelleverans till behöriga användare
 • distanstillgång d.v.s. att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösningar

Enskilda användare har rätt att:

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning
 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem
 • e-posta artiklar till andra behöriga användare
 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter

Det är inte tillåtet att:

 • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar
 • sälja eller vidaredistribuera innehåll
 • skicka artiklar till obehöriga användare
 • avslöja inloggningsuppgifter till icke-behöriga användare
 • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna
Förlag/ titel Innehåll Avtalsperiod
AMA Jama + 9 journals 2015 - 2017
BMI Journals BMJ Original Journals Online Collection 2017 - 2019
BMJ - British Medical Journal Enstaka titel 2017 - 2019
Elsevier
Clinical Key  2017 - 2019
LWW / Ovid LWW total access collection 2015 - 2017
NEJM Enstaka titel 2017
Oxford Medical Journals Anpassat paket, 79 titlar 2016 - 2017
Pediatrics/Accucoms Enstaka titel 2015 - 2017
Radiology/Radiographics 2 enstaka titlar 2015 - 2017
Sage Sage Health Science 2017 2016 - 2017
Springer Anpassat paket, ca 860 titlar 2015 - 2017
Wiley Anpassat paket, 44 titlar 2015 - 2018
Cochrane Databas 2015 - 2018