Gå till innehåll

Webcert

Webcert är en tilläggsapplikation till Intygstjänster som kan användas för att utfärda elektroniska läkarintyg och skicka dem till anslutna mottagare, samt för att kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan. Applikationen är avsedd att användas av landsting och privatläkare som inte har utvecklat stöd för elektronisk hantering av läkarintyg och ärendekommunikation i sina journalsystem.

Webcert ger anslutna vårdgivare tillgång till funktioner för elektronisk hantering av intyg och ärendekommunikation, samt stödfunktioner som exempelvis försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Genom att använda Webcert får vårdgivaren också ta del av utveckling och förbättringar av applikationen, exempelvis kommer det på sikt bli möjligt att utfärda flera intygstyper, och flera intygsmottagare kommer att läggas till.

Webcert kan användas som en fristående webbapplikation eller som en integrerad del i ett journalsystem. 

Webcert fristående

Sedan januari 2016 är det möjligt att logga in i Webcert med e-legitimation, vilket gör det möjligt för privatläkare att använda tjänsten.

Webcert som fristående webbapplikation vänder sig till personer som är läkare enligt Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) men som inte arbetar inom en organisation som är ansluten till HSA-katalogen.

Införande

För att använda Webcert som fristående webbapplikation krävs ingen teknisk anslutning, men för att kunna logga in första gången måste användaren skapa ett användarkonto. Det görs på Webcerts startsida https://webcert.intygstjanster.se.

Det kan ta några dagar från att kontot skapas tills det går att börja använda Webcert. Det beror på att uppgifter om att användaren har läkarlegitimation behöver hämtas från Socialstyrelsen. När uppgifterna har hämtats får användaren ett mejl om att det går att börja använda Webcert.

Förvalta och använda tjänst

Webcert nås via internet på följande webbadress:

https://webcert.intygstjanster.se/

För information om att använda Webcert som fristående webbapplikation med e-legitimation, se användarmanualen för privatläkare:

Webcert integrerat

Sedan april 2014 är det möjligt för vårdgivare att integrera sitt journalsystem med Webcert för att skriva intyg och hantera frågor och svar med Försäkringskassan.

Webcert för integration med journalsystem vänder sig till de vårdgivare som vill använda Webcert som intygsutfärdande applikation men samtidigt behålla patienthanteringen i sitt journalsystem.

Beställa tjänst

Om din organisation är intresserad av att ansluta till Intygstjänsten och tilläggsapplikationen Webcert, kontakta Ineras kundservice för mer information.

Införande

Införande av Webcert för användning integrerat i journalsystemet följer införandeprocessen för Intygstjänster. Följ länken nedan för att läsa mer om införandeprocessen.

Mer information om införande av Intygstjänster

Förvalta och använda tjänst

Användare som arbetar i ett landsting som har integrerat journalsystemet med Webcert, och som har medarbetaruppdraget "Vård och behandling" i HSA-katalogen, kan logga in i Webcert med SITHS-kort. Hur inloggningen går till kan skilja sig åt mellan olika landsting beroende på hur integrationen mellan journalsystemet och Webcert är gjord.

För information om att använda Webcert integrerat i journalsystemet, se användarmanualen:

Som stöd i det lokala förvaltningsuppdraget av Webcert inom en ansluten vårdgivare finns en manual för systemadministration och lokal förvaltning att tillgå. Utöver grundläggande information om Webcert beskriver dokumentet både den löpande administrationen som finns kopplad till systemet samt redogör för viktiga förvaltningsaktiviteter som behöver omhändertas av en ansluten vårdgivare.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor med tillhörande svar om Webcert.

Visa/Dölj mer information

Hur ser planen ut för Webcert gällande driftsättning?

 • Svar på frågan

  Följande driftsättningar har skett under 2016:

  Januari 2016: Webcert 4.0

  Juni 2016 : Webcert 4.1

  Oktober 2016: Webcert 5.0 

  Se nedan för mer information om vad som är nytt i respektive version.

  Webcert 4.0

  • Möjlighet för privatläkare att använda Webcert genom inloggning med e-legitimation
  • Möjlighet att logga in som tandläkare. Tandläkare har samma rättigheter som läkare i Webcert, men med skillnaden att tandläkare endast kan hantera Försäkringskassans intyg för sjukpenning (FK 7263)
  • Flera användargrupper räknas som läkare. Tidigare var det endast legitimerade läkare och AT-läkare som kunde logga in i Webcert som läkare. Nu räknas även personer med följande kombinationer av befattningskod och gruppförskrivarkod logga in som läkare: Befattningskod 203090 och gruppförskrivarkod 9300005, befattningskod 203090 gruppförskrivarkod 9400003, befattningskod 204090 och gruppförskrivarkod 9100009.
  • Integration av det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Vid utfärdande av Försäkringskassans intyg för sjukpenning visas information från Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd för den huvuddiagnos som anges i intyget. 

  Webcert 4.1

  Webcert 5.0

  Senast uppdaterat: Tisdag 11 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Hur ser planen ut för Webcert gällande utveckling?

 • Svar på frågan

  Under 2016 ligger fokus på att:

  • ta fram en generell lösning som gör det lättare att integrera journalsystem med Webcert för hantering av elektroniska läkarintyg samt för elektronisk ärendekommunikation.
  • förbättra funktionaliteten i Webcert. I augusti 2016 driftsattes en ny version av Webcert där det bland annat går att svara på en kompletteringsbegäran med ett nytt intyg.
  • utveckla och införa flera intygstyper i Webcert. De intyg som kommer att införas under 2016 är:

  - Läkarintyg för sjukpenning utökat
  - Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  - Läkarutlåtande för aktivitetetsersättning vid förlängd skolgång

  Senast uppdaterat: Tisdag 11 oktober 2016

Visa/Dölj mer information

Kan man skicka en fråga även om intyget inte har skickats till Försäkringskassan?

 • Svar på frågan

  Nej, det går endast att ställa frågor i Webcert om intyg som har skickats till Försäkringskassan.

  Senast uppdaterat: Tisdag 11 oktober 2016

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som handlar om Webcert.

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om intygstjänsterna.

Övriga intygstjänster

Webcert är en av de intygstjänster som baseras på information hämtad från elektroniskt utfärdade läkarintyg. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de övriga intygstjänsterna.