Gå till innehåll

Så erbjuds Utomlänsfakturering

Ineras paketerade lösning för Utomlänsfakturering gör det möjligt att på ett säkert och standardiserat sätt skicka digitala fakturaunderlag mellan organisationer. Tjänsten omfattar flödet av fakturaunderlaget, inte själva fakturan.

Innan en organisation kan använda tjänsten behöver lokala system, som används för att skicka och ta emot fakturaunderlag, anpassas efter tjänstens regelverk.

Ineras erbjudande

Ineras lösning för Utomlänsfakturering säkerställer att överföringen av fakturaunderlag via Nationella tjänsteplattformen sker på ett säkert och effektivt sätt. Förutom anslutningsmöjligheten till Nationella tjänsteplattformen, omfattar tjänsten regelverk för hur tjänsten är anpassad till de lagar och förordningar som gäller för att skicka patientinformation digitalt. Tjänsten omfattar även anvisningar och tekniska specifikationer för hur organisationer ska anpassa sina lokala system till tjänsten.

Illustration över hur Utomlänsfakturering erbjuds

Detta behöver din organisation göra

Innan en organisation kan använda Utomlänsfakturering måste lokala system, som används för att skicka och ta emot fakturaunderlag, anpassas till tjänstens krav. Detta gör din organisation genom att implementera funktionalitet i systemet/en enligt de anvisningar och tekniska specifikationer som Inera tagit fram (till exempel tjänstekontraktsbeskrivning, m.m). Ni måste även ta hänsyn till de lagliga krav som gäller enligt det regelverk som är framtaget för tjänsten. Anpassning av lokala system ingår inte i Ineras erbjudande, men är viktigt att göra för att det ska gå att skicka och ta emot fakturaunderlagen på det sätt som det är tänkt.

Eftersom tjänsten Utomlänsfakturering är utformad för att användas direkt via något av organisationens egna system, har Inera inte utvecklat något eget användargränssnitt för tjänsten, utan även detta ansvarar din organisation för.

När detta är klart kan ni ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen, som fungerar som ett nav/växel för informationsutbytet av fakturaunderlagen mellan alla organisationer som använder tjänsten. Denna anslutning ska också testat och kvalitetssäkras innan personal i verksamheten kan börja använda tjänsten och hantera sina fakturaunderlag.

Om du behöver hjälp

Om din organisation behöver hjälp att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och att anpassa era system efter tjänstens anvisningar och tekniska specifikationer (tjänstekontrakt, m.m.), erbjuder Inera hjälp med detta - till en kostnad. Se aktuella timpriser för konsulthjälp här