Gå till innehåll

Förutsättningar för att använda Utomlänsfakturering

Här kan du läsa vad som gäller för att kunna beställa och använda tjänsten Utomlänsfakturering.

Organisationer som kan använda tjänsten

I dagsläget erbjuder vi Utomlänsfakturering till:

  • Landsting och regioner

Beroenden till andra tjänster

Förutom att tjänsten använder Nationella tjänsteplattformen för informationsöverföringen, är tjänsten beroende av:

  • SITHS funktionscertifikat måste användas för att kunna få en säker kommunikation via Nationella tjänsteplattformen.

Avtal

För att kunna ansluta och använda Utomlänsfakturering måste din organisation ha tecknat dessa avtal med Inera:

  • Kundavtal
  • Personuppgiftsbiträdesavtal

Lagar och regelverk

Eftersom Utomlänsfakturering innebär hantering av bland annat personuppgifter, är Ineras tekniska lösning anpassad att följa dessa lagar:

  • Patientdatalagen (PDL)
  • Personuppgiftslagen (PUL)
  • Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Inera tar ansvar för att transporten/överföringen av informationen via Nationella tjänsteplattformen följer dessa lagar. Det är dock upp till respektive organisation som använder sig av tjänsten att anpassa sina lokala system till de lagar och regelverk som gäller för att skicka och ta emot patientuppgifter. Läs mer i de dokument som tagits fram för tjänsten