Gå till innehåll

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten förser e-tjänster med personuppgifter för patienter och invånare.

Funktioner i Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som består av följande funktioner.

Nationella tjänstekontrakt för att:

  • läsa och uppdatera kontaktuppgifter
  • ta ut nationellt reservID, registrera lokalt reservID, lägg till personuppgifter för reservID
  • koppla reservID till andra personidentiteter
  • söka personuppgifter, inklusive reservID och kontaktuppgifter
  • hantera aviseringar enligt Skatteverkets format

Ett administrationsgränssnitt för att:

  • söka personuppgifter, inklusive reservID och kontaktuppgifter
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • uttag nationellt reservID, registrera lokalt reservID, lägg till personuppgifter för reservID
  • koppla reservID till andra personidentiteter

Dessa funktioner används i en samverkande arkitektur för vårdens behov av dessa uppgifter och ger också invånarna/patienterna möjlighet till att uppdatera sina kontaktuppgifter. Speciell hänsyn tas till sekretessmarkerade personer för alla uppgifter.

För lokala/regionala personuppgiftstjänster som inte kan ersättas av den nationella Personuppgiftstjänsten tillhandahåller tjänsten aviseringsfiler (ändrade personposter) enligt Skatteverkets format.

Samverkansarkitektur

Mer information

Mer information om tjänstens olika funktioner och all teknisk information finns under Dokument. Tjänstekontraktsbeskrivningen finns på rivta.se (domän strategicresourcemanagement:persons:person). Information om administrationsgränssnittet finns under Dokument och Filmer för tjänsten.

Beställ Personuppgiftstjänsten

Om du vill ansluta en e-tjänst till Personuppgiftstjänsten ska du ansluta denna till tillhörande tjänstekontrakt i Tjänsteplattformen.

Pascal, Svevac, e-frikort och Nationell patientöversikt (NPÖ) är exempel på tjänster som är anslutna till Personuppgiftstjänsten. Det är också möjligt för lokala e-tjänster att ansluta till Personuppgiftstjänsten.

Vi erbjuder landsting, regioner, kommuner, myndigheter och privata vårdgivare att använda tjänsten.

1. Fyll i och skicka in beställningen

Ansvarig person fyller i och skickar in beställningen om anslutning till Personuppgiftstjänsten.

Beställ anslutning till Personuppgiftstjänsten

2. Ineras kundservice skickar ut ett digitalt avtal

När Inera godkänt ansökan skickar Ineras kundservice ut ett mejl till organisationens kontaktperson med en länk till ett digitalt avtal. Via det digitala avtalet finns avtalets bilagor att ladda ner. Avtalet undertecknas elektroniskt av kund.

3. Kopia av avtalet skickas till kund

När kunden signerat avtalet, skickas en kopia av avtalet till kundens kontaktperson. Kopian av avtalet är kundens originalversion av avtalet och ska arkiveras och sparas.

4. Teknisk anslutning kan påbörjas

När kunden fått sin kopia av avtalet, kan den tekniska anslutningen till Personuppgiftstjänsten påbörjas till tjänstekontraktet i tjänsteplattformen. Läs om hur du ansluter konsument till Personuppgiftstjänsten här.

Filmer Personuppgiftstjänsten

Här kan du ta del av de filmer som vi har tagit fram för Personuppgiftstjänsten. Ambitionen är att de ska täcka det behov av utbildning som finns. Filmerna gäller för Personuppgiftstjänsten 3.0 och framåt.

Pris

Aktuellt pris för Personuppgiftstjänsten hittar du via länken nedan.

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som berör Personuppgiftstjänsten.