Gå till innehåll

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum antibiotika.

Beställ Infektionsverktyget

För att kunna föra över information från ett vårdsystem till Infektionsverktyget, måste detta system ansluta till aktuella tjänstekontrakt i Tjänsteplattformen. Här nedan kan du läsa om hur det går till.

Vid en anslutning till Infektionsverktyget behöver din organisation också teckna ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

Så här går det till:

1. Beställ anslutning till Infektionsverktyget

Du börjar med att fylla i beställningen om anslutning. Denna fungerar som en intresseanmälan och när du skickat in beställningen blir du kontaktad av Infektionsverktygets förvaltning som hjälper dig vidare i anslutningsprocessen.

Beställ anslutning till Infektionsverktyget

Vårdsystem som ska föra över information till Infektionsverktyget ska ansluta till samtliga tjänstekontrakt som finns inom nedanstående tjänstedomäner:

  • Infektionsuppföljning (processdevelopment:infections)
  • Terminologi (informatics:terminology)

2. Genomför lokalt integrationsarbete

Innan din organisation kan ansluta till tjänstekontrakten i Tjänsteplattformen och föra över information till Infektionsverktyget, måste ni kartlägga var den information som ska föras över finns dokumenterad.

I dokumenten under rubriken ”Anslutningsinstruktioner” på denna sida kan du läsa mer om kraven för anslutning.

3. Förankra arbetet i verksamheten

Eftersom syftet med att ansluta till Infektionsverktyget är att den egna organisationen enklare ska få återkoppling kring vårdrelaterade infektioner, är det viktigt att din verksamhet förankrar hur detta arbete ska gå till. Berörd vårdpersonal ska bli informerad om vilken nytta detta kan göra för verksamheten, vilka förändringar detta medför i journalsystemet, samt vilken information som måste registreras och varför.

Det är också viktigt att ha en tydlig plan för hur respektive verksamhet ska ta ut relevanta rapporter från Infektionsverktygets rapportverktyg, samt hur denna information ska återkopplas till verksamheten. Syftet med rapporterna är att informationen ska omvandlas till praktiskt förbättringsarbete.

Åtkomst till Infektionsverktyget

Här hittar du länkar för inloggning till Infektionsverktygets olika miljöer.

Logga in i produktionsmiljö

I Infektionsverktygets produktionsmiljö kan du ta del av den information som registrerats för din vårdgivare. För att logga in i produktionsmiljön måste du ha ett SITHS-kort och en anslutning till Sjunet. Vilken funktionalitet du får tillgång till beror på vilken behörighet som är kopplat till ditt SITHS-kort. Observera att du måste ha ditt SITHS-kort i kortläsaren innan du öppnar webbläsaren för att det ska gå att logga in.

Logga in i produktionsmiljön

Testmiljö

I Infektionsverktygets testmiljö (QA-miljö) kan du följa upp data för din vårdgivare, om detta har rapporterats in till Infektionsverktygets testmiljö. För att logga in i testmiljön behövs ett SITHS-kort och en anslutning till Sjunet.  

Logga in i testmiljön

Demomiljö

I Infektionsverktygets demomiljö kan du se all funktionalitet som finns i Infektionsverktygets rapportverktyg. All data i demomiljön är slumpmässigt genererad. För att komma åt Infektionsverktygets demomiljö krävs inget SITHS-kort, endast åtkomst till Sjunet.

Demomiljö av Infektionsverktyget

Terminologitjänstens användargränssnitt

Terminologitjänstens användargränssnitt

Utbildning Infektionsverktyget

Organisationer som arbetar med Infektionsverktyget, eller som vill veta mer om hur verktyget fungerar, har möjlighet att gå både en grundutbildning och en fördjupningsutbildning.

Beroende på hur mycket förkunskaper aktuella personer inom din organisation har, kan ni välja mellan olika kursalternativt. Antingen kan ni välja att gå en utbildning som hålls i era egna lokaler. Eller så kan ni gå en kortare utbildning online, som varar i cirka en och en halv timme.

Anmäl intresse för utbildning

Tider för utbildningar bestämmer din organisation själva tillsammans med kursledaren. I regel genomförs utbildningarna som en hel- eller halvdag.

Anmälan Utbildning i Infektionsverktyget

Kostnad

Kostnaden för utbildningen beror på vilket upplägg din organisation väljer, samt hur många deltagare ni blir. I samband med att vi kontaktar er för att boka utbildningen, går vi igenom priser och andra önskemål.

Förberedelser, kursledare och kursmaterial

Kursledarna tillhör den nationella förvaltningen och har lång erfarenhet av att arbeta med Infektionsverktyget. Allt kursmaterial får ni vid utbildningstillfället. Detta får ni också behålla efter avslutad utbildning.

Förberedelser

För att få en så bra och väl planerad utbildning, bör dessa förberedelser har gjorts innan utbildningen: Planeringsmöte över kursens upplägg. Detta möte anordnas av kurssamordnaren och hålls mellan kursledaren och beställaren. Grundkursen rekommenderas alltid före fördjupningskursen. Samtliga kursedeltagare rekommenderas att ha tagit del av Infektionsverktygets ordinationsruta som syns i journalsystemet, innan utbildning. Kontrollera att kursedeltagare kan logga in i Rapportverktyget från kurslokalen. Minst en dator per två kursdeltagare krävs.

Nyheter om Infektionsverktyget

Via länkarna nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om Infektionsverktyget.

Pris

Aktuellt pris för Infektionsverktyget hittar du via länken nedan.

Dokument för Infektionsverktyget

Via länken nedan hittar du dokument som berör Infektionsverktyget.