Gå till innehåll

Händelseanalys Nitha

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha består dels av en operativ del där analysledare och experter registrerar och utför analyser av händelser inom vården, enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en Kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter.

Nitha hjälper vårdpersonal att på ett systematiserat sätt utföra en händelseanalys när en incident, skada eller annan händelse inom vården har inträffat. En händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar på frågan vad som hände, varför det hände och hur verksamheten ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen. Genom Nithas standardiserade och kvalitetssäkrade arbetsmetod för händelseanalys, ökar möjligheterna att fånga upp och dra slutsatser av inträffade incidenter och andra händelser inom vården. Detta bidrar i sin tur till en ökad patientsäkerhet.

Beställ Nitha

För att kunna arbeta och registrera uppgifter i Nithas analysdel behöver din organisation vara ansluten till Nitha samt ha åtkomst till Sjunet. För att komma åt Nithas kunskapsbank behöver du endast åtkomst till Sjunet, ingen inloggning krävs.

Så här går det till

 1. Beställ anslutning

Om din organisation vill arbeta och utföra händelseanalyser i Nitha börjar ni med att beställa anslutning till Nitha.

Beställ Nitha

2. Inera kontrollerar tekniska förutsättningar

När Ineras kundservice tagit emot din beställning, så kontrollera vi att din organsiation är ansluten till Sjunet och att nödvändiga brandsväggsöppningar är gjorda för att kunna komma åt Nitha.

3. Organisationen utser lokal administratör och lokal superanvändare

När Inera konstaterat att alla tekniska förutsättningar finns, ska organisationen som vill arbeta med Nitha utse minst två personer som ska ansvara för detta arbete. Rekommendationen är att varje organisation har 1-2 lokala superanvändare och 1-2 administratörer. Superanvändare och administratör kan med fördel vara samma person. Superanvändaren måste också vara väl insatt i den nationella metoden för händelseanalys (enligt SKL:s handbok).

4. Teckna avtal

Innan din organisation kan få åtkomst till Nitha måste ni teckna ett Kundavtal med Inera, och eftersom tjänsten till viss del hanterar personuppgifter, ska även ett Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.

5. Installera plugin-programmet MS Silverlight vid behov

Nitha finns ett grafverktyg som använder ”Silverlight”, vilket är ett plugin-program. För att kunna använda Nitha, måste ni installera Silverlight på era datorer. Din lokala IT-avdelning kan hjälpa er att installera plugin-programmet Silverlight.

6. Utbildning i Nitha

När din organisation bestämt vilka som ska arbeta och ansvara för Nitha, får ni gå en utbildning. Utbildningen hålls i regel hos den anslutande organisationen. Superanvändare och/eller lokal administratör som gått utbildningen kan sedan utbilda andra personer inom sin egen organisation.

7. Klart att använda Nitha

När ovanstående steg är avklarade, kan ni börja arbeta med Nitha.

Logga in och sök i kunskapsbanken

Här hittar du länkar till Nithas analysdel och kunskapsbank. Om länkarna inte fungerar, trots att du har en anslutning till Sjunet, ska du kontakta din lokala IT-avdelning. De kan kontrollera om länkarna är godkända för trafik mot Sjunet.

Logga in i Nithas analysdel

I Nithas analysdel kan du som registrerad användare logga in och genomföra händelseanalyser enligt Nithas systematiserade analysmetod. För att kunna komma åt Nitha behöver din organisation vara ansluten till Sjunet.

Logga in i Nitha

Sök i kunskapsbanken

I Nithas kunskapsbank kan du söka efter avslutade analysrapporter och lära dig av andras erfarenheter. Alla som har en anslutning till Sjunet kan komma åt kunskapsbanken.

Sök i kunskapsbanken

Roller i Nitha

I Nitha finns två typer av roller - organisationsroller och analysroller. Organisationsroller är övergripande och ger användaren rättigheter att utföra olika arbeten i systemet. Analysroller är specifika och avgör vad användare får göra i en händelseanalys.

Roller som finns i Nitha

  • Organisationsroller (Nitha-roll)
    I Nitha finns ett antal organisationsroller. Du blir tilldelad den roll som motsvarar det uppdrag du ska ha i Nitha. De olika organisationsrollerna är: lokal administratör, analysexpert, analysledarbehörig och organisationsmedlem.

    Lokala administratörer tilldelar andra personer sina olika organisationsroller.

  • Analysroller
    I Nitha finns också ett antal analysroller. Du blir tilldelad den roll som du ska ha i aktuell händelseanalys. De olika analysrollerna är: analysledare, vice analysledare, dokumentationsansvarig, analysteammedlem, uppdragsgivare, uppföljningsansvarig, granskare och intressent.

    Lokala administratörer och analysledare tilldelar andra personer sina analysroller i respektive analysteam.

Pris

Aktuellt pris för Händelseanalys Nitha hittar du via länken nedan.

Dokument för Nitha

Via länken nedan hittar du dokument som berör Nitha.