Gå till innehåll

eKlient i samverkan

eKlient i Samverkan är ett koncept som syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer, och att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att möjliggöra en effektiv, säker och automatiserad hantering av IT arbetsplatser.

Detta för att effektivisera arbetet kring uppgraderingar av nya IT-system och IT-arbetsplatser. Men också för att säkerställa tillgång till en skalbar IT-miljö, som fungerar tillsammans med övriga tjänster inom nationell e-hälsa.

Målet med eKlient är att genom enhetlighet, samverkan och delat utvecklingsarbete, uppnå effektiviseringar inom IT som bidrar till kostnadsbesparingar.

Läs mer om eKlient

Beställ eKlient

eKlients lösningar bygger på en gemensamt framtagen teknisk plattform där deltagare i samarbetet kan ta del av verktyg, programkonfigureringar, tester, dokumentation, instruktioner, med mera. Kostnaden för förvaltning och utveckling delas av alla som använder plattformen.

Livscykelplaner

eKlient i samverkan har tillsammans med landstingsgruppen tagit fram en första version av gemensamma livscykelplaner för klientoperativsystem, webbläsare och stödjande mjukvara för klientplattformar. Detta arbete är dock en kontinuerligt pågående process, som pågår löpande.

Med en livscykelhanterad digital arbetsplats får samverkande organisationer en framförhållning och stöd vid planering av aktiviteter för IT-stöd som har beroenden till en viss version av operativsystem och/eller webbläsare.

Fördelar med gemensamma livscykelplaner:

  • Det är ett stöd i dialogen med både egna och gemensamma systemleverantörer.
  • Det underlättar livscykelhantering, test och utrullning av applikationer och verksamhetssystem.
  • Det bidrar till att stora kostnadsdrivande utrullningar av hela PC-parken kan undvikas och möjliggör att utbyte av operativsystem kan ske löpande i förvaltning enligt en förutbestämd plan.

Gemensamma standarder

Ett viktigt arbete inom eKlient i samverkan är att tillsammans med landstingsgruppen ta fram gemensamma standarder inom olika områden.

Standarder som ger gemensamma definitioner och svarar på frågor om vad, varför och hur de bestämda standarderna ska användas. Gemensamma standarder kan ge vägledning och rekommendationer för konfiguration med hög tillgänglighet, användarvänlighet och IT-säkerhet. Du kan läsa mer i dokumenten under rubriken Dokument.

Dokument för eKlient

Via länken nedan hittar du dokument som berör eKlient.