Gå till innehåll

Beställa tjänst

Du som vill bli kund behöver inledningsvis teckna ett avtal med Inera för att kunna använda tjänsten.

Detta görs genom att fylla i formulär ”Beställ anslutning till Rådgivningsstödet webb”. Därefter kommer Inera kontakta kunden enligt en fastställd process och vid införandet av tjänsten kommer Inera att erbjuda stöd.

Den organisation/verksamhet som tecknar avtal rekommendera Inera att upprätta en intern förvaltning som framför allt hanterar utbildningar, lokal IT-miljö, och genomför kontinuerlig uppföljning av användning samt kommunicerar förändringar och har en dialog med användarna. I verksamheter som har infört stödet har bildandet av en intern förvaltning varit en framgångsfaktor som inneburit ökad användning av stödet.

En kontaktperson gentemot Inera behöver utses för att verksamheten ska kunna få information som till exempel förändringar och utveckling av Rådgivningsstödet webb. Kontaktpersonen kommer att få erbjudande om att delta på nätverksträffar tillsammans med andra organisationer som använder Rådgivningsstödet webb.

För ansökan om anslutning kontakta Ineras kundservice.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support