Gå till innehåll

Förutsättningar

Rådgivningsstödet webb levereras som en webbapplikation och kan distribueras antingen via Sjunet eller internet.

Sjunet används vanligtvis av verksamheter som bedriver vård inom ett landsting/region, antingen i egen regi eller genom vårdavtal. När det gäller kommunal hälso- och sjukvård eller om vårdutföraren är privat sker åtkomsten till stödet genom personliga konton med inloggning över internet. Att tjänsten Rådgivningsstödet webb ägs och förvaltas av Inera skapar förutsättningar för hög tillgänglighet.

Avtal med Inera är ett krav för användning.

Innan beslutsstödet får användas måste varje användare ha genomgått en utbildning. Genom avtalet med Inera erbjuds utbildning till 1-2 lokala utbildare som sedan ansvarar för utbildningen av all personal som omfattas av avtalet.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support