Gå till innehåll

Använda tjänst

Du som är kund ansvarar för att användarna i din verksamhet genomgår utbildning i användning av Rådgivningsstödet webb. Inera erbjuder utbildning till lokal utbildare samt utbildningsmaterial för att kunna genomföra utbildning i egen verksamhet.

Varje kund är första linjens support för sina användare, men om du som är kund inte kan hantera ärendet själv erbjuder Inera support samt tar emot felanmälningar.

Felanmälningar och önskan om support görs antingen här eller via länkar i Rådgivningsstödet webb, under fliken ”Om webbplatsen”. Möjlighet att lämna synpunkter kan göras på samma sätt.

Inera har som mål att upprätthålla en hög tillgänglighet till tjänsten, dygnet runt och året runt. Inera kommer att meddela kunder alla planerade driftstopp i skälig tid. Det sker oftast via informationssidan i Rådgivningsstödet webb. I de fall som kunden använder Rådgivningsstödet webb över Sjunet finns beroenden till tjänsten Sjunet. Till exempel kan en begäran om öppning av lokala/regional brandväggar behövas för att få tillgång till Rådgivningsstödet webb.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support