Gå till innehåll

Pris

Beroende på organisation eller verksamhet finns olika prismodeller. Oavsett prismodell tas en uppstartsavgift ut. Uppstartavgiften är en engångskostnad. Abonnemangspris avser ett års användning. Alla aktuella priser för Rådgivningsstödet webb  hittar du här

Nedan kan du se vilken  prismodell som är möjlig för din verksamhet:

Hälso- och sjukvård inom landsting/regioner

Priset är baserat på en fördelningsnyckel som utgår från befolkningsmängd. Rådgivningsstödet webb används över Sjunet och gäller för obegränsat antal användare.

Hälso- och sjukvård samt omsorg inom kommun

Valmöjlighet finns mellan två prismodeller där priset är baserat på en fördelningsnyckel som utgår från befolkningsmängd och beräknas genom x kr/invånare/år.

  • Rådgivningsstödet webb används över internet men gäller för obegränsat antal användare.
  • Priset bestäms utifrån antalet användare och beräknas genom x kr/användare/år.

Privat vårdgivare eller övriga som inte ingår i ovanstående kategorier

Endast en prismodell där priset bestäms utifrån antalet användare och beräknas genom x kr/användare/år.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support