Gå till innehåll

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journalen är utvecklad utifrån erfarenhet och kunskap i Region Uppsala, som var först ut att göra journalinformation tillgänglig till patienten i större omfattning. Därefter har fler landsting och regioner successivt infört Journalen. Inera ansvarar för finansiering, förvaltning och vidareutveckling av e-tjänsten Journalen.

Beställ tjänst

Informationen på den här sidan vänder sig till de vårdgivare som ansluter till Journalen för att visa eller producera journalinformation.

Här beskriver vi hur det går till tekniskt när er organisation bestämt sig för att ansluta till Journalen för att visa eller producera journalinformation. Det mesta av arbetet står ni som anslutande organisation för, men vi på Inera finns med som stöd under hela processen.

Beskrivningen nedan är inte gjord utifrån helhetsperspektivet för ett införande hos er. Utöver nedanstående innebär ett införande även till exempel att ni kan behöva utbilda er personal eller satsa på information till invånare.

Så här går du tillväga för att ansluta till Journalen som producent

1. Skicka in formuläret för ansökan om anslutning senast 3 månader innan planerad produktionssättning

Detta formulär fyller du i för att ansöka om anslutning till Journalen.

2. Inera kontaktar er för att diskutera förutsättningarna för anslutningen baserat på nedanstående:

 • Ni som kund ger en beskrivning av vad ni vill uppnå
 • Inera presenterar berörda e-tjänst(er) med eventuella tekniska vägval och förutsättningar för att ni som kund ska bli godkänd för anslutning
 • Status för tjänstekontrakten och vad det innebär för er anslutning
 • Behov av teknisk anslutningskoordinator eller andra stödtjänster under anslutningen
 • Ineras övergripande krav inför test och kvalitetskontroll av anslutningen
 • Genomgång av de ledtider som är fasta och som vi måste ta hänsyn till då vi tillsammans tar fram en första övergripande tidplan
 • Genomgång av de kostnader som är knutna till anslutningen
 • Kunskap om vilka avtal som måste vara klara innan e-tjänsten/e-tjänsterna får användas. Avtalsinformation och avtalsdokument hittar du här. De är enbart för information, de ska INTE hämtas från sidan utan ska undertecknas elektroniskt.
 • Kunskap om vilka processer kunden behöver ta fram innan produktionssättning, t.ex. försegling

När vi tillsammans kommit fram till anslutningens förutsättningar och omfattning kan Inera offerera.

3. Skicka in formuläret för ansökan om avtal

Det är viktigt att påbörja avtalshanteringen tidigt inför att tjänsten Journalen ska införas. Via formuläret kan du skicka in de uppgifter som behövs för att göra en intresseanmälan som föregår avtalsdelen.

4. En leveransansvarig från Inera bokar ett uppstartsmöte med er för genomgång av anslutningsprocessen, dokumentation och detaljerad tidplan.

5. Skicka in förstudie för SIT/QA. Förstudien granskas av Inera och vår kundservice meddelar er att förstudien är granskad och godkänd.

Förstudiemallen hittar du här

6. När förstudien är godkänd skickar ni in anslutningsblankett för SIT/QA. Dessa granskas sedan av Inera. Nedanstående anslutningsblankett kan användas för både anslutning till SIT och QA, dock är det viktigt att skicka in en blankett för varje miljö.

7. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen utifrån information i
anslutningsblanketten. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till de nationella testmiljöerna.

8. Genomför Verifiering av tjänsteproducent. Resultatet av testerna rapporteras in i självdeklarationer som skickas in till Inera för granskning. Ineras kundservice meddelar er när granskningen är klar.

9. Efter godkänd verifiering av tjänsteproducent genomför ni End2End-tester mot Journalen i produktionslik testmiljö. Resultatet rapporteras in i testunderlag som skickas till Inera för granskning.

Mer information om Verifiering av tjänsteproducent och End2End-tester finns här

10. Förberedelser inför anslutning till produktionsmiljön:

 • Relevanta avtal ska vara klara och underskrivna
 • Samtliga testresultat ska vara godkända
 • Regelverk samt processbeskrivningar ska vara klara

11. Skicka in en uppdaterad förstudie för Produktion. Förstudien granskas av Inera. Vår kundservice meddelar er när förstudien är granskad och godkänd.

12. Skicka in anslutningsblankett för Produktion. Denna granskas av Inera.

13. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar.

14. Nu är ni igång som producenter i Journalen.

När alla förutsättningar är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön kan ni använda e-tjänsten. Invånare får nu nytta av den information ni producerar.

Ni beslutar själva om ni vill hantera övriga införandeaktiviteter, som att utbilda personal eller informera invånare, parallellt med arbetet med anslutningen eller först då anslutningen är klar.

Införande

Journalen gör det möjligt för dig som patient eller patientombud, att via 1177 Vårdguidens e-tjänster, läsa journalinformation.

Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar Journalen. Under 2016 pågick ett gediget arbete med att införa journal via nätet i alla landsting och regioner vilket gav ett lyckat resultat. Målbilden för Sveriges införande av e-tjänsten journalen är tydlig, år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen.

Vill man ansluta och införa Journalen ska man kontakta vår kundservice.

Redan igång och planerade införanden

Totalt har 20 landsting och regioner anslutit till Journalen. Västernorrland planerar att ansluta första kvartalet på 2018.

Vad visar vårdgivare

Vårdgivaren ska informera patienter om vad man valt att visa så patienten vet vad de kan förvänta sig av journalen via nätet.

Läs om nationellt ramverk som Inera har tagit fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting SKL.

Excelbilden nedan visar vilka landsting och regioner som har anslutit till e-tjänsten Journalen och vilken information de visar.

Bild på vad anslutna landsting och regioner visar 2017-04-05

Klicka på Excelbilden för att få en stor bild.

Fördjupad länsinformation

Sverigekartan ger en snabb överblick över vilka landsting och regioner som har anslutit till Journalen.

 Kartbild, Sverigekarta som visar anslutna landsting och regioner

 För tillfället går det inte att komma till sidan för fördjupad länsinformation som kartan länkade till tidigare. Vi hänvisar till 1177 Vårdguidens e-tjänster (Journalen). Excelbilden ovan är en översikt över den information som visas i de landsting och regioner som är anslutna.

Vårdgivares bedömning

Landsting och regioner som erbjuder tjänsten har gjort olika bedömningar för hur och när patienten kan ta del av journalinformationen.

Patienten kan i vissa landsting/region själv välja om man vill se journalanteckningar som är osignerade, vilket betyder att anteckningarna ännu inte blivit godkända av ansvarig personal. I vissa landsting kan patienten bara se informationen först när den blivit signerad.

Några landsting/regioner ger patienten valmöjligheten att nå informationen direkt när den finns andra landsting/regioner visar med viss fördröjning (cirka två veckor). Fördröjningen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal hinner ta kontakt med patienten om de har oroande saker att berätta.

Landsting och regioner har även gjort olika bedömningar för journalinformation som man inte visar upp, då man anser att de kan vara känsliga.

Osignerat/signerat - i vissa landsting/region kan man själv välja om man vill se journalanteckningar som är osignerade. I andra landsting kan patienten bara se informationen först när den blivit signerad.

Rådrum/inte rådrum - några landsting/regioner ger patienten valmöjligheten att nå informationen direkt när den finns andra landsting/regioner visar med viss fördröjning (cirka två veckor).

Nedan listas bedömningen för de anslutna landsting och regioner.

Visa/Dölj mer information

Blekinge län

 • Vårdgivarens bedömning i Blekinge län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar
  • Vidimerat/Ovidimerat: vidimerade/ovidimerade provsvar visas efter 14 dagar

   

Visa/Dölj mer information

Dalarnas län

 • Vårdgivarens bedömning i Dalarnas län

  • Rådrum/Inte rådrum: rådrum.
  • Signerat/Osignerat: visar signerat.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ej aktuellt eftersom provsvar inte visas.
Visa/Dölj mer information

Gotlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Gotlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerade: signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. Det kan dröja någon eller några dagar innan journalanteckningarna skrivs in i journalen.
  • Vidimerat/Ovidimerat: de provsvar som finns tillgängliga i Journalen visas ovidimerade.
Visa/Dölj mer information

Gävleborgs län

 • Vårdgivarens bedömning i Gävleborgs län

  • Rådrum/Inte rådrum: 14 dagars rådrum
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: visar osignerat
Visa/Dölj mer information

Hallands län

 • Vårdgivarens bedömning i Hallands län

  • Rådrum/Inte rådrum: Inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: Visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: Visar osignerade resultat från Kemlab, resultaten kommer från journalsystemet och är vidimerade av labpersonal i labsystemet innan dom dyker upp i journalsystemet.
Visa/Dölj mer information

Jämtlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Jämtlands län

  Rådrum/ inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.

  Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar.

  Vidimerat/Ovidimerat: vidimerade provsvar visas direkt, ovidimerade provsvar visas efter 14 dagar.

Visa/Dölj mer information

Jönköpings län

 • Vårdgivarens bedömning i Jönköpings län

  • Rådrum/ inte rådrum: inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: endast signerade anteckningar visas. Efter 14 dagar visas autolåsta osignerade anteckningar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Kalmar län

 • Vårdgivarens bedömning i Kalmar län

  • Rådrum/Inte rådrum: ingen information är i nuläget tillgänglig
  • Signerat/Osignerat: endast signerade anteckningar visas. Efter 14 dagar visas autolåsta osignerade anteckningar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Kronobergs län

 • Vårdgivarens bedömning i Kronobergs län

  • Rådrum/Inte rådrum: ingen information är i nuläget tillgänglig
  • Signerat/Osignerat: Du kan läsa journalanteckningar gjorda från och med 1 januari 2015. Ditt barns journalanteckningar fram till dess att barnet fyller 13 år. Du kan inte se journalanteckningar nyare än två veckor där vårdpersonalen ännu inte har signerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Norrbottens län

 • Vårdgivarens bedömning i Norrbottens län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ej aktuellt eftersom provsvar inte visas.
Visa/Dölj mer information

Skåne län

 • Vårdgivarens bedömning i Skåne län

  • Rådrum/ Inte rådrum: inget obligatoriskt rådrum förutom inom psykiatrin där slutenvårdsanteckningar har en fördröjning på 28 dagar
  • Signerat/Osignerade: patienten kan själv välja
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Stockholms län

 • Vårdgivarens bedömning i Stockholms län

  • Rådrum/ Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerade: signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. Det kan dröja någon eller några dagar innan journalanteckningarna skrivs in i journalen.
  • Vidimerat/Ovidimerat: vissa provsvar visas ovidimerade
Visa/Dölj mer information

Södermanlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Södermanlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Uppsala län

 • Vårdgivarens bedömning i Uppsala län

  • Rådrum/ Inte rådrum: patienten kan välja
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: visar ovidimerat, (prov, röntgen, konsultationssvar)
Visa/Dölj mer information

Värmlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Värmlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerat: osignerade anteckningar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ovidimerat
Visa/Dölj mer information

Västerbottens län

 • Vårdgivarens bedömning i Västerbottens län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Västmanlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västmanlands län

  Rådrum/inte rådrum: rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar

  Signerat/Osignerat: Signerade journalanteckningar visas direkt, efter 14 dagar visas även de så kallade låsta anteckningarna (osignerade)

  Vidimerat/Ovidimerat:Ovidimerade röntgensvar visas

Visa/Dölj mer information

Västra Götalands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västra Götalands län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: Ingen information är i nuläget tillgänglig.
Visa/Dölj mer information

Örebro län

 • Vårdgivarens bedömning i Örebro län

  • Rådrum/Inte rådrum: patient kan välja en fördröjning på 14 dagar för de signerade anteckningarna, så kallat rådrum.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat:ingen skillnad för vidimerat/ovidimerat.
Visa/Dölj mer information

Östergötlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Östergötlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar.
  • Signerat/Osignerat: signerade anteckningar visas. Osignerade anteckningar som blivit autolåsta i Cosmic visas. Autolåsning inträffar när det förflutit 14 dagar sedan anteckningen markerats som ”klar för signering”.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ovidimerade provsvar (klinisk kemi) och ovidimerade röntgensvar visas när det har passerat 14 dagar.

Förvalta och använda tjänst

Journalen är utvecklad utifrån erfarenhet och kunskap i Region Uppsala, som var först ut att göra journalinformation tillgänglig till patienten i större omfattning. Idag har de flesta landsting och regioner anslutit och det är över en miljon personer som loggar in och läser sin journal. Patienterna är nöjda och har stor nytta av tjänsten och även läkare och annan sjukvårdspersonal är positiva till möjligheterna.

Demonstrationsmiljön

Journalen, har en demonstrationsmiljö där det går att se hur tjänsten är uppbyggd och fungerar. Demonstrationsmiljön är öppen för alla att använda.

Journalens demonstrationsmiljö

Instruktionsfilm

Om du vill veta mer om Journalen kan du titta på instruktionsfilmen från Jönköping.

Instruktionsfilm om Journalen

Forskningsrapport - kunskapssammanställning

Inera har tagit fram en forskningsrapport "Journal via nätet - delaktighet för patienterna och oro hos personalen" som visar att patienterna är positiva och ser det som sin rättighet att kunna nå journalen via nätet.

Statistik för Journalen

Journalen används av mer än 1,5 miljoner personer och varje månad loggar över en miljon in på e-tjänsten.

Nationellt ramverk

Ineras styrelse har fastställt ett nationellt ramverk för enskilds direktåtkomst till vårddokumentation via internet.

Ineras styrelse fattade den 22 september 2016 beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla landsting och regioner ska kunna ställa sig bakom. Målbilden är tydlig, år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen.

Det nya ramverket har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och ska ersätta det tidigare regelverket.

 

Pris

Aktuella priser för Journalen hittar du via länken nedan.

Barns journal via nätet

I början av 2017 gjorde man i Uppsala en barnkonsekvensanalys och riskanalys som gav upphov till att ta fram information och samla material kring Barns journal via nätet.

På konferensen den 23 januari 2017 i Uppsala, gjordes en barnkonsekvensanalys och riskanalys. Detta medförde ett behov av att ta fram information och samla material specifikt för barns journal via nätet. Det finns en särskild önskan från alla landsting och regioner att bland annat tydliggöra åldersindelningen.

Nationella rekommendationer

Nationella rekommendationer inför publicering av patientjournalen via nätet inom barnsjukvård.

Barnkonsekvensanalys

Det är möjligt att göra en egen barnkonsekvensanalys. Använd mallen för att få en regional version.

I region Uppsala har man gjort en barnkonsekvensanalys och tvådemensionell riskanalys.

Manualer

Manualer för barns journal via nätet

Mallar för blankett som rör barns journal via nätet

Nedan finns mallar för blankett som rör barns journal via nätet, dokumenten är färdiga att använda genom att lägga in egen regional logga.

Mallar för blankett som rör Barns journal via nätet

Frågor och svar kring barns journal via nätet

Alla användare av Journalen hanteras på samma sätt, vi har sammanställt några frågor och svar som kan tänkas ställas.

Visa/Dölj mer information

Vad gäller för 16-åringar, kan de också dela sin journal med annan? Till exempel en vårdnadshavare eller en kompis?

 • Svar på frågan

  Ja, man kan välja Dela min journal och ta emot en Förfrågan om delning av journal från 16 års ålder.

  Senast uppdaterat: Måndag 6 november 2017

Visa/Dölj mer information

Måste den man delar journalen med vara vuxen eller kan hen också vara 16 år?

 • Svar på frågan

  Alla som kan logga in och använda Journalen, kan även dela sin journal med andra användare. Det enda kravet är att hen kan logga in och då måste hen vara 16 år.

  Senast uppdaterat: Måndag 6 november 2017

Visa/Dölj mer information

Kan en vuxen dela sin journal med en 16-åring?

 • Svar på frågan

  Ja, alla som kan logga in och använda Journalen, kan även dela sin journal med andra användare. Det enda kravet är att hen kan logga in och då måste hen vara 16 år.

  Senast uppdaterat: Måndag 6 november 2017

Dokument

Dokumenten nedan riktar sig till kunder som ska ansluta som tjänsteproducent till sammanhållen journalföring och de e-tjänster som tar del av informationen. Läs mer om hur du beställer anslutning till Journalen under Beställ tjänst.

Anslutningsblankett 

Inför anslutning behöver vårdgivare, för att få tillgång till test- och produktionsmiljöer, ha fyllt i anslutningsblanketten.

Förstudiemall

Förstudiemallen ska fyllas i av landsting, region eller kommunal systemleverantör inför den tekniska anslutningen. Det finns en förstudiemall anpassad hur du ansluter en konsument eller en producent.

Förstudiemall för anslutning

HSA-id för Journalen:

PROD:  SE5565594230-BDK
QA: HSATEST2-CM1
SIT: HSATEST2-CT6

Underlag för godkännande vid End-2-End tester

Syftet med underlaget är att säkerställa att etablering av samverkan mellan en certifierad e-tjänst och en organisations producentanslutningar kan genomföras.

Här nedan kan du titta på hur underlag för godkännande av End-2-End tester ser ut. Observera att dokumentet uppdateras kontinuerligt och är bara för information. I samband med att anslutningsarbetet börjar kommer den uppdaterade, senaste versionen skickas till dig av din kontaktperson på Inera.