Gå till innehåll

Innehåll

De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i landsting och regioner tillgång till ett grundutbud e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira.

I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Urvalsarbetet, som bygger på användarstatistik och efterfrågan, syftar till att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden. För de landsting/regioner som har större behov erbjuder Eira så kallade valbara tilläggspaket, där priserna är förhandlade på landstingsnivå.

Licensavtalen gäller vanligtvis ”paket” av tidskrifter, men också titlar från medicinska sällskap.

Gemensamma licensavtal i Bas-Eira för närvarande: American Academy of Pediatrics, American Medical Association, British Medical Journal, Elsevier, LWW/Ovid, New England Journal of Medicine, Oxford University Press, Radiological Society of North America, Sage, Springer/Nature och Wiley. 

För enskilda titlar, se Tidskriftslista.

Tidskriftlista Eira

Ämnesindelad tidskriftlista

 

Användarvillkor

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år. Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Visa/Dölj mer information

Användarvillkor

 • Användarvillkor

  Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

  Rättigheter och skyldigheter

  Licensavtalen med förlagen reglerar vad man får göra och inte får göra med innehållet. Det är till exempel tillåtet för biblioteket att erbjuda:

  • tillgång till innehållet för alla anställda i landstingen samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med landstingsavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är landstingsfinansierad, omfattas av licensavtalen

  • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet

  • artikelleverans till behöriga användare
  • distanstillgång, det vill säga att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösning.

  Enskilda användare har rätt att:

  • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning

  • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem

  • e-posta artiklar till andra behöriga användare
  • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter.

  Det är inte tillåtet att:

  • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar

  • sälja eller vidaredistribuera innehåll

  • skicka artiklar till obehöriga användare

  • avslöja inloggningsuppgifter till icke-behöriga användare

  • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support