Gå till innehåll

Eira

Via bibliotekssamarbetet Eira, får vårdpersonal i alla landsting och regioner tillgång till internationell forskning.

Eirakonsortiets primära syfte är att till lägsta möjliga kostnad kunna erbjuda personalen i alla landsting och regioner tillgång till vetenskaplig forskning i form av e-tidskrifter, e-böcker, kunskapsstöd och databaser. Eiras kansli på Inera sköter förhandlingarna med förlagen och den löpande kontakten mellan förlagen och landstingen. Kontaktpersonerna på sjukhusbiblioteken är viktiga i Eirasamarbetet. Inera tecknar licensavtalen på uppdrag av landsting och regioner. 

Innehållet i Eira har kontinuerligt ökat sedan starten vid millennieskiftet. Därmed har landsting/regioner kunnat avsluta en stor mängd enskilda prenumerationer, både i tryckt och digital form.  Kostnaden för de gemensamma prenumerationerna, tillgängliga för alla inom landstingsnäten, fördelas solidariskt mellan medlemmarna baserat på antal invånare per landsting/region. Utöver basutbudet förhandlar Eira också valbara tilläggspaket.

Sjukhusbiblioteken ger åtkomst till tidskrifter med mera via olika söktjänster, både på datorer och mobila enheter.  Användningen ökar för varje år och sett över perioden 2010 – 2016 har ökningen varit 97%!

Eira ger förutsättningar för en jämlik, kunskaps- och evidensbaserad vård och bidrar på så sätt till högre patientsäkerhet. 

Innehåll

De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i landsting och regioner tillgång till ett grundutbud e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira.

I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Urvalsarbetet, som bygger på användarstatistik och efterfrågan, syftar till att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden. För de landsting/regioner som har större behov erbjuder Eira så kallade valbara tilläggspaket, där priserna är förhandlade på landstingsnivå.

Licensavtalen gäller vanligtvis ”paket” av tidskrifter, men också titlar från medicinska sällskap.

Gemensamma licensavtal i Bas-Eira för närvarande: American Academy of Pediatrics, American Medical Association, British Medical Journal, Elsevier, LWW/Ovid, New England Journal of Medicine, Oxford University Press, Radiological Society of North America, Sage, Springer/Nature och Wiley. 

För enskilda titlar, se Tidskriftslista.

Tidskriftlista Eira

Ämnesindelad tidskriftlista

 

Användarvillkor

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år.

Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Rättigheter och skyldigheter

Licensavtalen med förlagen reglerar vad man får göra och inte får göra med innehållet. Det är till exempel tillåtet för biblioteket att erbjuda:

 • tillgång till innehållet för alla anställda i landstingen samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med landstingsavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är landstingsfinansierad, omfattas av licensavtalen

 • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet

 • artikelleverans till behöriga användare
 • distanstillgång, det vill säga att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösning.

Enskilda användare har rätt att:

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning

 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem

 • e-posta artiklar till andra behöriga användare
 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter.

Det är inte tillåtet att:

 • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar

 • sälja eller vidaredistribuera innehåll

 • skicka artiklar till obehöriga användare

 • avslöja inloggningsuppgifter till icke-behöriga användare

 • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna.

För vårdpersonal

På sidan Eira för vårdpersonal finns bland annat:

 • information för anställda i landsting och regioner
 • information för privata vårdföretag

 • aktuella testperioder på tidskrifter och söktjänster

 • kontaktuppgifter till sjukhusbibliotek 

 • frågor och svar om ClinicalKey

 • Eira Proxive
 • Eira Discovery

För bibliotek

På sidan Eira för bibliotek hittar du som sjukhusbibliotekarie bland annat information om: 

 • förlag i Bas-Eira
 • tilläggspaket
 • testperioder
 • kontaktpersoner
 • kontaktmöten
 • statistik
 • Eiras utbildningar och konferenser
 • Sjukhusbibliotekens vecka.

 

For Publishers

Eira – Effective Information Retrieval and Acquisition – the consortium of all of the county councils/regions in Sweden, ensures that all healthcare professionals have access to a common, high quality knowledge base, regardless of where in Sweden they work.

Eira negotiates license agreements for electronic information resources on behalf of all hospital libraries within Sweden’s 21 county councils 

Background

During the 1990s, print journals where gradually replaced by electronic ones. This opened up for the health professionals to have access to a wider range of scientific research. At the same time, the need to keep control of the increasing costs of e-journals and databases became essential.

To ensure equal and cost-effective access to scientific research, the Eira consortium was created – the Swedish hospital libraries in collaboration. 

The primary aim of the Eira consortium is to negotiate a high quality and diverse, common knowledge base, on behalf of all county councils. The content is agreed in cooperation with the hospital libraries and mainly based on demand, user statistics and price. There are yearly negotiations with the publishers, resulting in both one-year and multi-year agreements.

The license costs are prorated among the members=county councils, based on the number of residents. 

Authorized users

The Eira assignment includes supplying all healthcare employees of the county councils with a common knowledge base, as well as those private care providers that work on behalf of and are funded by the county councils.

For governmental institutions, such as universities and public authorities, there is a corresponding consortium called BIBSAM, situated at the National library of Sweden.

Usage rights and limitations on use

Eira licences in general allow:

 • Authorized users to use content in accordance with copyright and other applicable laws for personal non-commercial purposes

 • Authorized users to access, browse, view and search content as well as print, download and store a reasonable number of items and provide copies of individual items to other Authorized users and to third party colleagues for scholarly and research use

 • Eira libraries may on occasion supply single copies of articles to a non-commercial library located in Sweden by post, facsimile or email (provided the electronic file is deleted immediately after printing), to fulfil requests for Interlibrary Loan ("ILL"), provided such use is in accordance with applicable copyright law. Libraries are not allowed to forward emails with digital content to the end user, articles must be distributed to the end user as a print copy 

Access to Eira content

Hospital libraries in all county councils presents the Eira content, as well as their local collections, via different e-library solutions. 

Content

The Eira content currently consists of electronic journals, ClinicalKey and Cochrane Library.

The content consists of high-quality, much-used medical journals but also a range of subjects of interest to the variety of healthcare professional.

Besides providing the common knowledge base, Eira negotiates additional agreements that the members are free to choose, for example various journal packages, databases and e-books.

The Eira network

The nationwide network of hospital librarians defines the Eira consortium and is an important intermediary between the users - the healthcare employees - and the Eira office at Inera. 

The hospital libraries are the ones primarily responsible for disseminating information and providing training in the use of the electronic resources.

The Eira office

In 2010, it was decided that the Eira consortium should have its own office and that the office should be situated at Inera, a company owned by the county councils of Sweden. Inera coordinates the national development of electronic services for healthcare personnel and for the public.

The Eira office manages negotiations, keeps regular contact with publishers and members, administrates the payment and charges of the license costs, arranges contact meetings and conferences etc.

County councils in Sweden

Sweden has 21 county councils/regions, whose primary areas of responsibility are healthcare, dental care, and public transportation. 

Contact details

Anneli Mindemo, Consortia manager

Tomas Kindenberg, Licence manager

Medicinska bibliotekskonferensen

Konferensen arrangeras vartannat år av Eira och vartannat år av de medicinska universitetsbiblioteken.

Konferensprogrammet utarbetas varje år i dialog mellan Eira och universitetsbiblioteken.

Nyheter

Här finner du nyheter om Ineras alla nyheter, och kan filtrera efter vilken tjänst du vill veta mer om.