Gå till innehåll

Frågor och svar

Läs frågor och svar som bland annat rör vårdpersonalens verktyg.

Visa/Dölj mer information

Kostar det något att ansluta en mottagning till 1177 Vårdguidens e-tjänster?

 • Svar på frågan

  Att ansluta sig till tjänsten och att använda den kostar inget för en mottagning.

  Skulle ett ärende leda till ett besök, en receptförnyelse eller liknande för invånarens del gäller landstingets avgifter och regler.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 oktober 2017

Visa/Dölj mer information

Vem kan använda e-tjänsterna?

 • Svar på frågan

  Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med dig och din mottagning via nätet på ett säkert sätt. Invånarna kan till exempel boka tid eller förnya recept hos er.

  Varje mottagning anpassar 1177 Vårdguidens e-tjänster efter sin verksamhet. Ni avgör vilka e-tjänster som ska finnas hos er, dvs vilka ärenden som invånaren ska kunna skicka in. För varje typ av ärende finns ett frågeformulär som invånaren fyller i. En ärendemottagare tar emot ärendet och fördelar det till en vårdgivare som svarar genom att fylla i ett svarsformulär.

  1177 Vårdguidens e-tjänster ska ses som ett komplement till andra sätt att komma i kontakt med vården och uppfyller de krav på säkerhet och sekretess som ställs inom vården.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 oktober 2017

Visa/Dölj mer information

Det står "Inloggningen misslyckades" när jag försöker logga in med e-tjänstekort?

 • Svar på frågan

  Gör följande:

  1. Ta ut e-tjänstekortet ur kortläsaren.
  2. Stäng ner webbläsaren.
  3. Sätt i e-tjänstekortet i kortläsaren på nytt.
  4. Högerklicka på NetID ikonen nere till höger (ikonerna vid klockan), och välj ”Läs in kortet på nytt”.
  5. Avvakta cirka 1 minut så att kortet hinner läsas in ordentligt.
  6. Gå därefter in på inloggningssidan och testa din inloggning på nytt: https://personal.minavardkontakter.se.
  7. Om felet kvarstår, starta om datorn och prova på nytt.
  8. Testa att logga in på en annan dator. Fungerar det så ligger problemet lokalt och lokal IT-support ska kontaktas.

  Om det inte fungerar, gå vidare i felsökningen:

       9. Gå in på http://test.siths.se och testa ditt kort genom att klicka på ”Legitimering”. Misslyckas inloggningen på testsidan, kontakta er lokala IT-support.

  Om ovanstående felsökningssteg är gjorda och lokal IT har bekräftat att problem inte är lokalt – gör en felanmälan till supporten.

  Senast uppdaterat: Måndag 20 november 2017

Visa/Dölj mer information

Hur redigerar jag informationstexten om mottagningen?

 • Svar på frågan

  Under Inställningar för mottagningen har du möjlighet att lägga till en informationstext som visas för invånaren under rubriken Övrig information längst ner på mottagningens sida. Formuläret är tomt från början och om du inte fyller i någon text visas inte rubriken Övrig information. Texten som du lägger in kan du ändra med hjälp av en editor.

  I editorn kan du göra följande:

  Pilen till vänster - klicka på pilen för att ångra.

  Pilen till höger - klicka på pilen för att göra om det du ångrade.

  Format - här kan du välja att ange ett ord som rubrik. Markera det ord som du vill ska vara rubrik och välj antingen Rubrik 2 eller Rubrik 3.

  Klistra in som text - här kan du klistra in text. Tänk på att all formatering, exempelvis rubriker, försvinner. Kopiera den text du vill använda och klicka på ikonen för Klistra in. Du får då upp en dialogruta på skärmen. Klicka på Tillåt. Texten klistras då in i editorn.

  B - markera det eller de ord som du vill ange i fetstil och klicka på ikonen för B.

  I - markera det eller de ord som du vill ange i kursiv stil och klicka på ikonen för I.

  Punktlista - markera texten som ska presenteras i punktlista och klicka på ikonen för punktlista.

  Nummerlista - markera texten som ska presenteras i numrerad lista och klicka på ikonen för nummerlista.

  Infoga/redigera länk - markera det ord som ska vara länk och klicka på ikonen för att infoga/redigera länk (symboliseras med en kedja).

  Där det står Url anger du webbadressen dit länken ska gå med http:// före.

  Text att visa är det ord som är markerat att vara länken.

  Där det står Titel anger du vad som ska visas om invånaren för markören över länken.

  Under Mål väljer du Öppna länken i ett nytt fönster.

  Om du vill förhandsgranska under tiden du redigerar övrig information, måste du spara först.

  Senast uppdaterat: Fredag 17 november 2017

Visa/Dölj mer information

Finns det riktlinjer för vem som bör vara ärendemottagare på mottagningen?

 • Svar på frågan

  Eftersom de interna rutinerna skiljer sig mellan olika mottagningar är det svårt att ge ett generellt svar. Verksamhetschefen har ansvar att se till att det finns säkra rutiner för mottagande av alla typer av ärenden som kommer in till en mottagning.

  Ärenden som kommer in via 1177 Vårdguidens e-tjänster bör hanteras på samma sätt som andra typer av kontakter med patienter, till exempel telefonkontakter. Ofta är det en mottagningssköterska som har den första kontakten med patienten och gör en medicinsk bedömning, det samma är lämpligt för ärenden som kommer in via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Har man i stället valt att ha någon annan personalkategori, till exempel läkarsekreterare, som ärendemottagare ställer detta högre krav på att ärendet fördelas direkt så att den medicinska bedömningen görs utan dröjsmål.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 oktober 2017

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support