Gå till innehåll

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt i hela Sverige. För sjukvårdsrådgivningsverksamheten har den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguiden på telefon skapat förutsättningar för hög tillgänglighet och samstämmiga kvalitetssäkrade medicinska bedömningar. Den nationella förvaltningen både utvecklar och förvaltar Rådgivningsstödet som innehåller symtombaserade beslutsunderlag, integrerat telefonisystem och integrerad journalföring.

Beställa tjänst

Om ditt landsting eller region vill använda tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon får ni hjälp av oss att komma igång. Vi hjälper er att teckna avtal och ansluta till tjänsten. Börja med att kontakta Inera kundservice.

Införande

Vi kan erbjuda införandestöd i form av beprövad införandeprocess.

Förvalta och använda tjänst

Varje landsting och region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer. Den nationella förvaltningen utvecklar och förvaltar driften av tjänsten samt ger verksamhetsstöd och systemstöd.

Regelverk

Regelverket anges i det tjänsteavtal som upprättas med Inera.

Roller och ansvar

Landstinget eller det privata företag som sköter sjukvårdsrådgivningsverksamheten på uppdrag av landstinget har alltid vårdgivaransvaret. Sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningarna är alltid personligen ansvariga för de råd de ger. Den nationella förvaltningens ansvar specificeras I det avtal som upprättas mellan Inera och landstinget/regionen.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support