Gå till innehåll

Regelverk för verksamhet och informatik

För dig som arbetar med verksamhetsarkitektur och informationsstruktur finns regelverk och anvisningar framtagna för hur du bedriver arbete i projekt som utvecklar gemensamma e-tjänster. Kodverken syftar till att säkra kvalitén i informationsutbytet i Tjänsteplattformen.