Gå till innehåll

RIV Tekniska anvisningar

RIVTA (regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg) fungerar som en samlingssida för all teknisk information som gäller den gemensamma IT-arkitekturen. Via denna sida kommer du åt regelverk och anvisningar, källkod, tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt, wikis, med mera.