Gå till innehåll

Etablera samverkan - Beställning D

Producenter och konsumenter kan ansluta till Nationella tjänsteplattformen vid separata tillfällen. Men informationsutbyte mellan producent och konsument kan inte ske förrän båda anslutit till tjänsteplattformen och dessa två kopplats ihop (etablerat samverkan).

Beställningen om att etablera samverkan tar cirka 3-5 dagar att utföra från det att inskickad beställning är godkänd.

Process för att etablera samverkan

1. Kunden skickar in Beställning D för testmiljö

Behörig beställare fyller i och skickar in ”Beställning D” för anslutning till de nationella testmiljöerna. Blanketten skickas via e-post till kundservice@inera.se. Se information om adressering till tjänsteproducenter. Beställning D hittar du här

Du kan även göra din beställning via vårt nya digitala beställningsstöd, läs mer och gör din beställning här.

2. Inera förbereder Tjänsteplattformen för test

När Beställning D för testmiljöerna är godkänd konfigureras angiven konsument och producent genom att konsumenten tilldelas behörighet att nå den information som producenten har sanktionerat. Nödvändiga brandväggsöppningar görs.

3. Kunden och Inera testar och verifierar anslutningen

Kunden och Inera utför överenskommet test- och verifieringsarbete. Kunden återkopplar till Ineras kundservice när arbetet är avslutat och godkänt. Information om felkoder vid felsökning Lista på urler till tjänster som finns tillgängliga i Tjänsteplattformens produktionsmiljö 

4. Kunden skickar in Beställning D för produktionsmiljö

När test- och verifieringsarbetet i testmiljöerna är godkänt, fyller behörig beställare i och skickar in ”Beställning D” för anslutning till den nationella produktionsmiljön. Blanketten skickas till skickas via e-post till kundservice@inera.se. Beställning D hittar du här

Du kan även göra din beställning via vårt nya digitala beställningsstöd, läs mer och gör din beställning här.

5. Inera förbereder Tjänsteplattformen för produktion

När Beställning D för produktionsmiljön är godkänd konfigureras angiven konsument och producent genom att konsumenten tilldelas behörighet att nå den information som producenten har sanktionerat. Nödvändiga brandväggsöppningar görs.

6. Kunden och Inera verifierar anslutningen

Kunden och Inera utför överenskommet verifieringsarbete. Kunden återkopplar till Ineras kundservice när arbetet är avslutat och godkänt.

7. Anslutningen är klar

Sammankopplingen är nu klar och aktuell konsument kan nu nå den information som verksamheten producerar.