Gå till innehåll

Anslutning av producent - Beställning C

Anslutning av en producent innebär att ett system kopplas till Nationella tjänsteplattformen. Beställningen tar cirka 3-5 dagar att utföra, från det att inskickad beställning är godkänd.

Innan en producent kan ansluta till den Nationella tjänsteplattformen måste aktuella tjänstekontrakt vara installerade i plattformen. Även funktionscertifikat måste vara installerat i producenten, både för test- och produktionsmiljö. Funktionscertifikatet identifierar producenten vid anrop mot Nationella tjänsteplattformen. Om du inte redan har certifikat, kan du läsa om hur SITHS Funktionscertifikat fungerar.

 Process för anslutning av producent

1. Kunden skickar in Förstudiemallen för testmiljö

Behörig beställare fyller i Ineras Förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. Förstudiemallen skickas sedan via e-post till kundservice@inera.se. Inera granskar sedan och godkänner förstudiemallen. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudiemallar som inkommit senast måndag samma vecka. Förstudiemallen hittar du här

2. Kunden skickar in Beställning C för testmiljö

När Förstudiemallen för test är godkänd, fyller behörig beställare i och skickar in ”Beställning C” för anslutning till de nationella testmiljöerna. Blanketten skickas via e-post till kundservice@inera.se. Beställning C hittar du här 

Du kan även göra din beställning via vårt nya digitala beställningsstöd, läs mer och gör din beställning här.

3. Inera förbereder Tjänsteplattformen för test

När Beställning C för testmiljöerna är godkänd konfigureras angiven producent till Tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

4. Kunden och Inera testar och verifierar anslutningen

Kunden och Inera utför överenskommet test- och verifieringsarbete. Kunden återkopplar till Ineras kundservice när arbetet är avslutat och godkänt.

5. Kunden skickar in Förstudiemall för produktionmiljö

Behörig beställare fyller i Ineras Förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön. Förstudiemallen skickas via e-post till kundservice@inera.se. Inera granskar sedan och godkänner förstudiemallen. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudiemallar som inkommit senast måndag samma vecka.

6. Kunden skickar in Beställning C för produktionsmiljö

När Förstudiemallen för produktionsmiljö är godkänd, fyller behörig beställare i och skickar in ”Beställning C” för anslutning till den nationella produktionsmiljön. Blanketten skickas via e-post till kundservice@inera.se.Beställning C hittar du här

Du kan även göra din beställning via vårt nya digitala beställningsstöd, läs mer och gör din beställning här.

7. Inera förbereder Tjänsteplattformen för produktion

När beställningen är godkänd konfigureras angiven producent till Tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

8. Kunden och Inera verifierar anslutningen

Kunden och Inera utför överenskommet verifieringsarbete. Kunden återkopplar till Ineras kundservice när arbetet är avslutat och godkänt.

9. Anslutningen är klar

Nästa steg är att producenten ska etablera samverkan med en eller flera konsumenter. Innan denna samverkan kan ske måste även konsumenterna vara anslutna till Tjänsteplattformen. Du beställer anslutning av konsument via denna blankett

När både konsument och producent är anslutna kan samverkan etableras. Här hittar du mer information och beställningsblankett för att etablera samverkan.