Gå till innehåll

Anslutning av konsument - Beställning B

Anslutning av en konsument innebär att en applikation kopplas till den nationella Tjänsteplattformen. Beställningen tar cirka 3-5 dagar att utföra, från det att inskickad beställning är godkänd.

Innan en konsument kan ansluta till den nationella Tjänsteplattformen måste aktuella tjänstekontrakt vara installerade i plattformen. Även funktionscertifikat måste vara installerat i konsumenten, både för test- och produktionsmiljö. Funktionscertifikatet identifierar konsumenten vid anrop mot den nationella Tjänsteplattformen. Om du inte redan har funktionscertifikat, kan du läsa om hur SITHS funktionscertifikat fungerar.

Process för anslutning av konsument

1. Kunden skickar in Förstudiemallen för testmiljö

Behörig beställare fyller i och skickar in Ineras Förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna.Förstudiemallen skickas via e-post till kundservice@inera.se. Inera granskar sedan och godkänner förstudiemallen. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudiemallar som inkommit senast måndag samma vecka. Förstudiemallen hittar du här

2. Kunden skickar in Beställning B för testmiljö

När Förstudiemallen för test är godkänd, fyller behörig beställare i och skickar in ”Beställning B” för anslutning till de nationella testmiljöerna. Blanketten skickas via e-post till kundservice@inera.se.Beställning B hittar du här

Du kan även göra din beställning via vårt nya digitala beställningsstöd, läs mer och gör din beställning här.

3. Inera förbereder Tjänsteplattformen för tester

När Beställning B för testmiljöerna är godkänd konfigureras angiven konsument till Tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

4. Kunden och Inera testar och verifierar anslutningen

Kunden och Inera utför överenskommet test- och verifieringsarbete. Kunden återkopplar till Ineras kundservice när arbetet är avslutat och godkänt.

5. Kunden skickar in Förstudiemall för produktionsmiljö

Behörig beställare fyller i Ineras Förstudiemall för anslutning till den nationella produktionsmiljön. Förstudiemallen skickas via e-post till kundservice@inera.se. Inera granskar sedan och godkänner förstudiemallen. Granskning sker på fredagar och då granskas alla förstudiemallar som inkommit senast måndag samma vecka. Förstudiemallen hittar du här

6. Kunden skickar in Beställning B för produktionsmiljö

När Förstudiemallen för produktionsmiljön är godkänd, fyller behörig beställare i och skickar in ”Beställning B” för anslutning till den nationella produktionsmiljön. Blanketten skickas via e-post till kundservice@inera.se.Beställning B hittar du här

Du kan även göra din beställning via vårt nya digitala beställningsstöd, läs mer och gör din beställning här.

7. Inera förbereder Tjänsteplattformen för produktion

När beställningen är godkänd konfigureras angiven konsument till Tjänsteplattformen och nödvändiga brandväggsöppningar görs.

8. Kunden och Inera verifierar anslutningen

Kunden och Inera utför överenskommet verifieringsarbete. Kunden återkopplar till Ineras kundservice när arbetet är avslutat och godkänt.

9. Anslutningen är klar

Nu är konsumenten ansluten till tjänstekontrakten. Nästa steg är att konsumenten ska etablera samverkan med en eller flera producenter. Innan denna samverkan kan ske måste även aktuella producenter vara anslutna till Tjänsteplattformen. Läs om att etablera samverkan