Beställ anslutning till Tjänsteplattformen

Här kan du se hur det går till att ansluta system och applikationer till den nationella Tjänsteplattformen. Längst ner på sidan kan du se hur du ansluter en regional tjänsteplattform.

Så här går det till

När aktuella tjänstekontrakt är på plats kan organisationer ansluta system (producenter) och applikationer (konsumenter) till dessa. Innan informationsutbytet kan ske mellan producent och konsument måste dessa två kopplas ihop (etablera samverkan). Om du vill ha hjälp och vägledning med anslutningen, kan du ansöka om stöd här.

Anslutning till regional tjänsteplattform

Anslutning till regionala tjänsteplattformar sker via respektive region/landsting. Dessa organisationer har sina egna anslutningsformulär och beställningsblanketter. Här hittar du en teoretisk instruktion för hur anslutningsbeställningar fylls i som går över flera tjänsteplattformar.