Gå till innehåll

Roller och ansvar

Roller på mottagningen

I verktyget kan du som vårdpersonal ha en eller flera behörigheter. Du kan vara ärendemottagare, vårdgivare och/eller administratör.

Ärendemottagare


• Fördelar ärenden inkomna till mottagningen.
• Omfördelar ärenden.
• Kan läsa alla uppgifter i ärenden.
• Kan skicka ett delsvar till invånaren.

Vårdgivare


• Läser ärenden som fördelats till honom eller henne.
• Kan omfördela ärende till annan vårdgivare.
• Besvarar ärenden.
• Kan skicka delsvar/motfråga till invånaren.

Administratör


• Tilldelar/tar bort samtliga behörigheter på mottagningen.
• Administrerar mottagningens inställningar, till exempel kontaktuppgifter, villkorstexter och ärendetyper.
• Administrerar vårdaktörskonton.
• Administrerar statistikfunktionen.
• Administrerar exportfiler för arkivering.
• Administratören kan även tilldelas tilläggsbehörigheten Granskare. Den ger möjlighet att granska användaraktiviteter på den egna mottagningen.  

Landstingsadministratör

Samtliga 21 landsting och regioner i Sverige använder 1177 Vårdguidens e-tjänster. Varje landsting/region har administratörer som ansluter och förvaltar mottagningar.

Behörighet Landstingsadministratör

Manual Landstingsadministratörer

Personal som jobbar med införandet e-tjänsterna i ett landsting/region kan få behörigheten landstingsadministratör. Då kan personen bland annat:

• Se en översikt av alla anslutna mottagningar i landsting/region.
• Se varje mottagnings inställningar (vilken mall de aktiverats på, geografiskt betjäningsområde, ev mejlaviseringar, aktiva ärendetyper och villkorstexter).
• Lägga in nya mottagningar som ska aktiveras.
• Se viss statistik för hela landstinget/regionen.
• Dela ut behörigheten Administratör lokalt på mottagningar.
• Ändra namn på mottagningars konto.

Om en ny person ska ha behörighet som landstingsadministratör måste en redan befintlig landstingsadministratör ansöka om det. De hittar ansökningsblankett på Projektplatsen. Varje landsting/region ansvarar för att överlämna och utbilda nya landstingsadministratörer.

Regionalt material

Varje landsting/region ansvarar själva för presentationer, manualer och utbildningar.

Nätverksträffar

Någon från varje landsting/region blir kallad på de nationella nätverksträffarna (ca 4 ggr/år). Nätverksträffarna hålls i Stockholm.

MVK-forum

www.mvkforum.se

På forumet postas nyheter från förvaltningen (t.ex. driftstörningar, inför releaser) och det finns möjlighet att diskutera frågor i forumet med andra landsting/regioner. Läs igenom tidigare inlägg på MVK-forum och ställ gärna frågor i diskussionsforumet.

Projektplatsen

https://service.projectplace.com

På Projektplatsen delas filer, som presentationer, mötesanteckningar och övningskonton. Varje landsting/region har även en egen mapp.

E-kurs för vårdpersonal

Kurs för personal som ska fördela och besvara ärenden. Länk till kursen.

Support invånare

www.1177.se/E-tjanster/

Invånare och patienter kan få teknisk support alla dagar kl 6-22. Telefon: 0770-72 00 00 eller via kontaktformulär på 1177.se.

Support personal

Vårdpersonal och landstingsadministratörer kan felanmäla och få support på personalsupporten alla dagar kl. 6-22. Telefon: 0771-25 10 10 eller via mejl. Alla manualer och lathundar finns här under rubriken Hjälp och manualer.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support