Gå till innehåll

Regelverk

Uppgifter om patient omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen. Dessutom gäller Patientdatalagen och Personuppgiftslagen, där vårdgivaren är personuppgiftsansvarig.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support