Gå till innehåll

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal.

Beställa tjänst

1177 Vårdguidens e-tjänster är ett system med standardiserade e-tjänster och en virtuell portal där en rad olika typer av tjänster med egna plattformar har och kan integreras.

Regioner bestämmer själva vilket utbud av tjänster som ska erbjudas till invånarna genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns ett nationellt grundutbud av tjänster men även möjlighet för regioner att utveckla och ansluta andra tjänster. På den här sidan kan du läsa mer om vilka riktlinjer som gäller om din region vill ansluta externa tjänster och vad det finns för olika tekniska lösningar för det. 

Är din mottagning intresserad av att ansluta sig? Kontakta i så fall ansvariga för tjänsten i din region.

Införande

Varje region ansvarar själva för införande av och utbildningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

På plattformen Confluence finns information som riktar sig till de som jobbar som regionala förvaltare eller med anslutande uthoppstjänster eller virtuella portaltjänster. Där finns också information om de krav som gäller för anslutning, anpassning och utveckling. Klicka här för att komma till Confluence.

Klicka på din region för mer information om lokala tjänster och utbud.

Jobbar du med införande eller förvaltar e-tjänsterna i en region? Läs mer om att vara regional administratör under rubriken Roller och ansvar.

Förvalta och använda tjänst

Samtliga regioner i Sverige är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tjänsten förvaltas av Inera.

 

Information från Nationella förvaltningen

Säkerhet och teknik

De uppgifter som skickas via 1177 Vårdguidens e-tjänster innehåller personlig information. Därför har stor vikt lagts på att skydda uppgifterna. Det innebär att ingen ska kunna ”avlyssna” eller ta del av den information som skickas. Ingen information sparas heller i de persondatorer som används för kommunikationen.

Av säkerhetsskäl loggas användaren ut från verktyget om hen varit inaktiv och inte använt tjänsten på 60 minuter.

Identitetskontroll

Alla som använder tjänsten är identifierade. För att vara säker på att ingen uppger falsk identitet används personnummer som användaridentitet. När ett användarkonto registreras och vid varje inloggning kontrolleras att användaren existerar i personuppgiftsregistret. Personal måste även finnas i regionens HSA-katalog som innehåller uppgifter om alla mottagningar och alla som arbetar där.

Behörigheter att läsa information

1177 Vårdguidens e-tjänster är en webbaserad tjänst där alla ärenden hanteras i tjänstens egna databaser. Inga ärenden skickas via e-post. En användare kan bara komma åt den information som de har rätt att ta del av.

Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet.

Tekniska krav

För att använda tjänsten bör din dator uppfylla nedanstående tekniska krav.

Operativsystem

Följande operativsystem rekommenderas:

 • Windows Vista eller senare
Webbläsare

För PC rekommenderar vi:

 • Internet explorer 11
 • Chrome

Tjänsten kan även fungera med andra webbläsare eller äldre versioner av ovanstående webbläsare. Vi kan dock inte garantera att alla delar fungerar felfritt och vi ger ingen support vid eventuella problem med andra webbläsare än dem vi rekommenderar.

Vi avråder dig från att använda betaversioner av webbläsare eftersom dessa fortfarande är under utveckling och kan vara ofullständiga.

Javascript

Javascript behöver vara aktiverat bland annat för att webbsidorna ska visas korrekt.

Kryptering

Din dators webbläsare behöver ha 128 bitars kryptering och SSL 3.0.

Cookies

När du använder tjänsten krävs att din dator accepterar cookies.

Direktlänkar och kommunikationsmaterial

För att underlätta för invånare att hitta till mottagningens e-tjänster på 1177.se kan du använda direktlänkar och logotyper på exempelvis webbplatser. Mer material finns hos respektive region.

Direktlänk

Direktlänk till mottagnings kontaktkort:

Invånaren klickar på länken, loggar in och hamnar sedan direkt på mottagningens kontaktkort.

Kopiera nedanstående länk. XXX är det HSA-id mottagningen är aktiverad på i e-tjänsterna (exempelvis SE2321000198-AB12):

https://e-tjanster.1177.se/mvk/facilityContactCard.xhtml?hsaId=XXX

Direktlänkarna kan användas tillsammans med er egen logga eller bilderna nedan.

Erbjuden e-tjänst

Erbjuden e-tjänst är en funktion som visar upp vilka e-tjänster en vårdmottagning erbjuder, och fungerar ungefär som en meny. Med hjälp av funktionen kan relevanta e-tjänster visas upp i flera olika sammanhang och på så sätt göra det enklare för invånarna att hitta e-tjänsterna. Läs mer om Erbjuden e-tjänst här.

Logotyper och banners

Logotyper och banners finns på www.1177.se/riktlinjer-och-material/om-varumarket.

Statistik

Ärendetyper

Grundutbudet består av olika ärendetyper. Invånarna kan skicka olika typer av ärenden till en mottagning. Det är upp till varje mottagning att bestämma vilka ärendetyper man vill erbjuda. Administratören aktiverar och gör inställningar för dessa ärendetyper.

Av- /omboka tid

Här kan invånaren av- eller omboka sin tid. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Beställa tid

Här kan invånaren lämna önskemål om tid för besök hos en vårdgivare. Kontaktorsak måste anges. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Begära intyg

Här kan invånaren lämna önskemål om att få ett intyg. Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga för invånaren att välja, till exempel körkortsintyg. Invånaren anger om det gäller förnyelse eller nytt intyg. Vid förnyelse måste man ange vem som utfärdat tidigare intyg och hur länge det nuvarande intyget gäller.

Beställa journalkopia

Här kan invånaren lämna önskemål om att beställa journalkopia.

Egen ärendetyp

En mottagning kan skapa en helt egen ärendetyp som personalen på mottagningen namnger och bestämmer innehållet i. Administratören gör inställningarna.

Fråga sjuksköterskan

Här kan invånaren ställa en fråga och samtidigt fylla i ett antal färdiga frågor om hur hen mår, t ex om man har feber, smärta, använder några läkemedel osv. Mottagningen väljer vilka frågor invånaren ska fylla i.

Förlänga sjukskrivning

Här kan invånaren lämna önskemål om förlängning av sjukskrivning. Denna ärendetyp används till exempel när sjukskrivningen förlängs i väntan på någon specifik åtgärd som höftledsoperation eller liknande.

Förnya recept

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya recept som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange tio läkemedel per formulär. Mottagningen väljer om det ska vara möjligt att ange ytterligare upplysningar samt vilka alternativ för att hämta receptet som ska visas. ”Receptet hämtas på valfritt apotek” används om mottagningen erbjuder e-recept.

Förnya hjälpmedel

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya hjälpmedel som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange fyra hjälpmedel per formulär. Man måste ange produktnamn och eventuell storlek, åtgång per dygn och antal förpackningar. Det är även möjligt att ange frikortsnummer och övrig information om förnyelsen. Gäller förnyelsen inkontinenshjälpmedel, fyller invånaren i uppgifter om leverans.

Kontakta mig

Här kan invånaren lämna önskemål om att bli kontaktad. Önskemålet kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad.

Rådgivning

Här kan invånaren ställa frågor och få råd av mottagningen, som väljer om det ska vara möjligt att ange vilken vårdgivare man tidigare har varit i kontakt med.

Logga in som personal

Logga in via länken för att administera e-tjänster och hantera ärenden.

Support

Här kan du läsa om hur du kontaktar supporten och hur du loggar in med e-tjänstekort.

Kontakta supporten

Har du frågor om eller vill rapportera ett fel i personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster? Kontakta supporten via telefon på 0771-25 10 10 eller via kontaktformuläret nedan.

I formuläret nedan hittar du information om eventuella tekniska problem i 1177 Vårdguidens e-tjänster för personal eller driftstörningar i andra system som påverkar e-tjänsterna. 

För information om aktuella störningar i e-tjänsterna för invånare, se 1177.se.

Under rubriken Driftstatus kan du se och prenumerera på information om nedtid och störningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Via detta formulär anmäler du fel i 1177 Vårdguidens e-tjänster och Stöd och behandling

Logga in med e-tjänstekort

1. Sätt e-tjänstekortet i kortläsaren. Avvakta cirka 1 minut så att kortet hinner läsas in ordentligt.

2. Gå till inloggningssidan för vårdpersonal. Du kommer direkt dit genom att gå in på adressen https://personal.1177.se/

3. Klicka på E-tjänstekort under rubriken E-legitimation. Ett fönster för val av certifikat öppnas. Här kan flera certifikat visas. Välj det som är utfärdat av SITHS och klicka på OK.

4. Skriv in den sexsiffriga pinkod som du fått i ett brev. I brevet heter koden Pinkod för legitimering. Klicka på Jag legitimerar mig.

OBS! Kom ihåg att klicka på Logga ut längst upp till höger inne i verktyget när du arbetat klart.

Om e-tjänstekort

Inloggning med e-tjänstekort

Sedan den 30 augusti 2017 sker all inloggning för vårdpersonal i personalverktyget med e-tjänstekort. Detta för att leva upp till patientdata- och personuppgiftslagens krav på säker hantering av personuppgifter. Du som tidigare loggade in med Telias e-legitimation kan inte göra det längre. Ditt e-tjänstekort fungerar som vanligt – logga in genom att välja ”E-tjänstekort”.

För att logga in med e-tjänstekort krävs:

E-tjänstekort (SITHS-kort)

Din arbetsgivare ser till att du fotograferas för kortet. För att få ett giltigt kort måste du ha en personpost i EK/HSA-katalogen.

Kortläsare

Finns i tangentbord eller som extern kortläsare. Godkända kortläsare finns att köpa från de flesta datorleverantörer.

Pinkod för legitimering

Består av sex siffror och skickas via brev till din folkbokföringsadress i samband med att du fotograferar dig för tjänstekortet. Om du saknar pinkod beställer du en ny via din lokala it-support.

Programvaran Net-ID på berörda datorer

Net-ID eller motsvarande behöver vara installerat på datorer som används för inloggning. Kontakta din lokala it-support för hjälp med installation av Net-ID.

Certifikat på kortet

Utöver ett SITHS-certifikat, vilket används i tjänsten, innehåller tjänstekortet vanligtvis även ett privat certifikat från Telia som kan användas som e-legitimation.

Verksamhetschef ansvarar för att anställda förses med e-tjänstekort.

Teknisk support för e-tjänstekort

För att beställa e-tjänstekort, pinkod, kortläsare eller få hjälp att ladda ned programvaran Net-ID, kontaktar du din lokala it-support eller utfärdare av kortet.

Här kan du testa ditt e-tjänstekort: http://test.siths.se/.

Du kan också läsa våra vanliga frågor om e-tjänstekort.

Regelverk

Uppgifter om patient omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen. Dessutom gäller Patientdatalagen och Personuppgiftslagen, där vårdgivaren är personuppgiftsansvarig.

När regioner har ställt sig bakom ett gemensamt ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster, ska ramverket utgöra grund för avtalade instruktioner till Inera om gallring. Ineras åtagande enligt dessa instruktioner ska gälla från och med skiftet till ett nytt personalverktyg i slutet av Q1 2019 enligt plan.

Roller och ansvar

Roller på mottagningen

I verktyget kan du som vårdpersonal ha en eller flera behörigheter. Du kan vara ärendemottagare, vårdgivare och/eller administratör.

Ärendemottagare


• Fördelar ärenden inkomna till mottagningen.
• Omfördelar ärenden.
• Kan läsa alla uppgifter i ärenden.
• Kan skicka ett delsvar till invånaren.

Vårdgivare


• Läser ärenden som fördelats till honom eller henne.
• Kan omfördela ärende till annan vårdgivare.
• Besvarar ärenden.
• Kan skicka delsvar/motfråga till invånaren.

Administratör


• Tilldelar/tar bort samtliga behörigheter på mottagningen.
• Administrerar mottagningens inställningar, till exempel kontaktuppgifter, villkorstexter och ärendetyper.
• Administrerar vårdaktörskonton.
• Administrerar statistikfunktionen.
• Administrerar exportfiler för arkivering.
• Administratören kan även tilldelas tilläggsbehörigheten Granskare. Den ger möjlighet att granska användaraktiviteter på den egna mottagningen.  

Regional administratör

Samtliga regioner i Sverige använder 1177 Vårdguidens e-tjänster. Varje region har administratörer som ansluter och förvaltar mottagningar.

Behörighet regional administratör

Manual regionala administratörer

Personal som jobbar med införandet av e-tjänster i en region kan få behörigheten regional administratör. Då kan personen bland annat:

• Se en översikt av alla anslutna mottagningar i regionen.
• Se varje mottagnings inställningar (vilken mall de aktiverats på, geografiskt betjäningsområde, ev mejlaviseringar, aktiva ärendetyper och villkorstexter).
• Lägga in nya mottagningar som ska aktiveras.
• Se viss statistik för hela regionen.
• Dela ut behörigheten Administratör lokalt på mottagningar.
• Ändra namn på mottagningars konto.

Om en ny person ska ha behörighet som regional administratör måste en redan befintlig regional administratör ansöka om det. Ansökningsblankett finns på Projektplatsen. Varje region ansvarar för att överlämna och utbilda nya regionala administratörer.

Regionalt material

Varje region ansvarar själva för presentationer, manualer och utbildningar.

Nätverksträffar

Någon från varje region blir kallad på de nationella nätverksträffarna (ca 4 ggr/år). Nätverksträffarna hålls i Stockholm.

Projektplatsen

https://service.projectplace.com

På Projektplatsen delas filer, som presentationer, mötesanteckningar och övningskonton. Varje region har även en egen mapp.

Support invånare

www.1177.se/E-tjanster/

Invånare och patienter kan få teknisk support alla dagar kl 6-22. Telefon: 0770-72 00 00 eller via kontaktformulär på 1177.se.

Support personal

Vårdpersonal och regionala administratörer kan felanmäla och få support på personalsupporten alla dagar kl. 6-22. Telefon: 0771-25 10 10 eller via mejl. Alla manualer och lathundar finns här under rubriken Hjälp och manualer.

Frågor och svar

Läs frågor och svar som bland annat rör vårdpersonalens verktyg.

Visa/Dölj mer information

Kostar det något att ansluta en mottagning till 1177 Vårdguidens e-tjänster?

 • Svar på frågan

  Att ansluta sig till tjänsten och att använda den kostar inget för en mottagning.

  Skulle ett ärende leda till ett besök, en receptförnyelse eller liknande för invånarens del gäller regionens avgifter och regler.

  Senast uppdaterat: Fredag 22 mars 2019

Visa/Dölj mer information

Vem kan använda e-tjänsterna?

 • Svar på frågan

  Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med dig och din mottagning via nätet på ett säkert sätt. Invånarna kan till exempel boka tid eller förnya recept hos er.

  Varje mottagning anpassar 1177 Vårdguidens e-tjänster efter sin verksamhet. Ni avgör vilka e-tjänster som ska finnas hos er, dvs vilka ärenden som invånaren ska kunna skicka in. För varje typ av ärende finns ett frågeformulär som invånaren fyller i. En ärendemottagare tar emot ärendet och fördelar det till en vårdgivare som svarar genom att fylla i ett svarsformulär.

  1177 Vårdguidens e-tjänster ska ses som ett komplement till andra sätt att komma i kontakt med vården och uppfyller de krav på säkerhet och sekretess som ställs inom vården.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 oktober 2017

Visa/Dölj mer information

Det står "Inloggningen misslyckades" när jag försöker logga in med e-tjänstekort?

 • Svar på frågan

  Gör följande:

  1. Ta ut e-tjänstekortet ur kortläsaren.
  2. Stäng ner webbläsaren.
  3. Sätt i e-tjänstekortet i kortläsaren på nytt.
  4. Högerklicka på NetID ikonen nere till höger (ikonerna vid klockan), och välj ”Läs in kortet på nytt”.
  5. Avvakta cirka 1 minut så att kortet hinner läsas in ordentligt.
  6. Gå därefter in på inloggningssidan och testa din inloggning på nytt: https://personal.1177.se/.
  7. Om felet kvarstår, starta om datorn och prova på nytt.
  8. Testa att logga in på en annan dator. Fungerar det så ligger problemet lokalt och lokal IT-support ska kontaktas.

  Om det inte fungerar, gå vidare i felsökningen:

       9. Gå in på http://test.siths.se och testa ditt kort genom att klicka på ”Legitimering”. Misslyckas inloggningen på testsidan, kontakta er lokala IT-support.

  Om ovanstående felsökningssteg är gjorda och lokal IT har bekräftat att problem inte är lokalt – gör en felanmälan till supporten.

  Senast uppdaterat: Måndag 10 juni 2019

Visa/Dölj mer information

Hur redigerar jag informationstexten om mottagningen?

 • Svar på frågan

  Under Inställningar för mottagningen har du möjlighet att lägga till en informationstext som visas för invånaren under rubriken Övrig information längst ner på mottagningens sida. Formuläret är tomt från början och om du inte fyller i någon text visas inte rubriken Övrig information. Texten som du lägger in kan du ändra med hjälp av en editor.

  I editorn kan du göra följande:

  Pilen till vänster - klicka på pilen för att ångra.

  Pilen till höger - klicka på pilen för att göra om det du ångrade.

  Format - här kan du välja att ange ett ord som rubrik. Markera det ord som du vill ska vara rubrik och välj antingen Rubrik 2 eller Rubrik 3.

  Klistra in som text - här kan du klistra in text. Tänk på att all formatering, exempelvis rubriker, försvinner. Kopiera den text du vill använda och klicka på ikonen för Klistra in. Du får då upp en dialogruta på skärmen. Klicka på Tillåt. Texten klistras då in i editorn.

  B - markera det eller de ord som du vill ange i fetstil och klicka på ikonen för B.

  I - markera det eller de ord som du vill ange i kursiv stil och klicka på ikonen för I.

  Punktlista - markera texten som ska presenteras i punktlista och klicka på ikonen för punktlista.

  Nummerlista - markera texten som ska presenteras i numrerad lista och klicka på ikonen för nummerlista.

  Infoga/redigera länk - markera det ord som ska vara länk och klicka på ikonen för att infoga/redigera länk (symboliseras med en kedja).

  Där det står Url anger du webbadressen dit länken ska gå med http:// före.

  Text att visa är det ord som är markerat att vara länken.

  Där det står Titel anger du vad som ska visas om invånaren för markören över länken.

  Under Mål väljer du Öppna länken i ett nytt fönster.

  Om du vill förhandsgranska under tiden du redigerar övrig information, måste du spara först.

  Senast uppdaterat: Fredag 17 november 2017

Visa/Dölj mer information

Finns det riktlinjer för vem som bör vara ärendemottagare på mottagningen?

 • Svar på frågan

  Eftersom de interna rutinerna skiljer sig mellan olika mottagningar är det svårt att ge ett generellt svar. Verksamhetschefen har ansvar att se till att det finns säkra rutiner för mottagande av alla typer av ärenden som kommer in till en mottagning.

  Ärenden som kommer in via 1177 Vårdguidens e-tjänster bör hanteras på samma sätt som andra typer av kontakter med patienter, till exempel telefonkontakter. Ofta är det en mottagningssköterska som har den första kontakten med patienten och gör en medicinsk bedömning, det samma är lämpligt för ärenden som kommer in via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Har man i stället valt att ha någon annan personalkategori, till exempel läkarsekreterare, som ärendemottagare ställer detta högre krav på att ärendet fördelas direkt så att den medicinska bedömningen görs utan dröjsmål.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 oktober 2017

Visa/Dölj mer information

Raderas ärenden och meddelanden i 1177 Vårdguidens e-tjänster?

 • Svar på frågan

  Som en följd av den nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft våren 2018, kommer 1177 Vårdguiden radera ärenden och meddelanden i e-tjänsterna. Det innebär att ärenden och meddelanden som är 2 år eller äldre kommer att raderas i mars 2019.


  Tiden 2 år räknas från den senaste händelsen i personalverktyget. Det betyder att även öppna ärenden som har blivit gamla raderas.


  Information till invånare finns i e-tjänsterna sedan den 4 december 2018. Detta för att ge invånare möjlighet att i god tid uppmärksamma förändringen. Observera att ärenden och meddelanden som raderas försvinner för både invånare och dig som jobbar i e-tjänsterna.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 december 2018

Mer om tjänsterna

Här kan du läsa mer om några olika tjänster och funktioner i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journalen

Webbtidbokning

Ombudsfunktion

Vårdnadshavare kan vara ombud för sitt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster, det vill säga hantera barnets ärenden via vårdnadshavarens egen inloggning i e-tjänsterna. Funktionen omfattar barn fram till den dag de fyller 13 år. Åldersgränsen har valts för att överensstämma med den rekommendation som finns i Ineras ”Rekommendation till regelverk för enskilds direktåtkomst till sin egen vårddokumentation”, vilket också tillämpas av det nationella projektet ”Journal på nätet”.

Information om vem som är vårdnadshavare för barn hämtas från Skatteverket (folkbokföringen).

Hur fungerar ombudsfunktionen?

Ombudsfunktionen finns på startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Funktionen är tillgänglig för invånare som är 13 år och äldre. För att bli ombud för sitt barn behöver vårdnadshavaren lägga till barnet i ombudsfunktionen, genom att ange barnets personnummer. Detta går att göra även om barnet inte sedan tidigare har loggat in i e-tjänsterna.

För att agera ombud klickar vårdnadshavaren på barnets namn. Då hamnar vårdnadshavaren i ombudsläget och kan utföra ärenden för barnet. För nyfödda barn som ännu inte fått ett namn klickar vårdnadshavaren istället på personnumret.

Som ombud kommer vårdnadshavaren bland annat att kunna göra följande:

• Utföra olika ärenden såsom att förnya recept eller kontakta en mottagning.
• Boka, omboka och avboka tid samt lista och lista om barnet.
• Fylla i den e-postadress och det mobilnummer som aviseringen ska skickas till, när det kommer ett nytt meddelande i barnets inkorg.
• Läsa, hantera och arkivera ärenden i barnets inkorg.

Tjänster som inte är tillgängliga på en mottagning kommer att markeras med ett hänglås på kontaktkortet i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Att dessa tjänster i nuläget inte är tillgängliga beror på att de ännu inte är anpassade för ombudsfunktionen.

Vad händer när barnet fyller 13 år?

Från och med dagen då barnet fyller 13 år kommer vårdnadshavare inte längre att kunna agera ombud för sitt barn. Barnets uppgifter kommer då att automatiskt försvinna från ombudsfunktionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dessutom kommer mobilnummer och e-postadress under ”Inställningar” att raderas.

Tre månader innan barnets 13-årsdag skickas ett ärende till barnets och vårdnadshavarens inkorg med information om förändringarna samt en uppmaning om att barnet ska skaffa en egen inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En vecka innan 13-årsdagen skickas en påminnelse med samma information. När barnet loggar in efter sin 13-årsdag kommer det att finnas information i barnets inkorg som informerar om den nya situationen och att mobilnummer och e-postadress behöver anges på nytt under ”Inställningar”.

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen för förskrivare har tagits bort från personalverktyget. Du som förskriver läkemedel hänvisas istället till Pascal, Nationell patientöversikt (NPÖ) eller andra vårdsystem för att komma åt information om patienters läkemedelsförteckning. 

Hjälp och manualer

Här hittar du som jobbar med 1177 Vårdguidens e-tjänster olika typer av stödmaterial.

Manualer nya personalverktyget

Här hittar du användarmanualer för personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster. Användarmanualerna är sorterade utifrån vilken behörighet du har.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan