Gå till innehåll

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal.

Beställa tjänst

1177 Vårdguidens e-tjänster är ett system med standardiserade e-tjänster och en virtuell portal där en rad olika typer av tjänster med egna plattformar har och kan integreras.

Regioner bestämmer själva vilket utbud av tjänster som ska erbjudas till invånarna genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns ett nationellt grundutbud av tjänster men även möjlighet för regioner att utveckla och ansluta andra tjänster. För att läsa om vilka riktlinjer och krav som gäller om din region vill ansluta externa tjänster och vad det finns för olika tekniska lösningar för det, klicka på länken nedan. 

Är din mottagning intresserad av att ansluta sig? Kontakta i så fall ansvariga för tjänsten i din region.

Införande

Varje region ansvarar själva för införande av och utbildningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

På plattformen Confluence finns information som riktar sig till de som jobbar som regionala förvaltare eller med anslutande uthoppstjänster eller virtuella portaltjänster. Där finns också information om de krav som gäller för anslutning, anpassning och utveckling. Klicka här för att komma till Confluence.

Klicka på din region för mer information om lokala tjänster och utbud.

Förvalta och använda tjänst

Samtliga regioner i Sverige är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tjänsten förvaltas av Inera.

 

Information från Nationella förvaltningen

Säkerhet och teknik

De uppgifter som skickas via 1177 Vårdguidens e-tjänster innehåller personlig information. Därför har stor vikt lagts på att skydda uppgifterna. Det innebär att ingen ska kunna ”avlyssna” eller ta del av den information som skickas. Ingen information sparas heller i de persondatorer som används för kommunikationen.

Av säkerhetsskäl loggas användaren ut från verktyget om hen varit inaktiv och inte använt tjänsten på 60 minuter.

Identitetskontroll

Alla som använder tjänsten är identifierade. För att vara säker på att ingen uppger falsk identitet används personnummer som användaridentitet. När ett användarkonto registreras och vid varje inloggning kontrolleras att användaren existerar i personuppgiftsregistret. Personal måste även finnas i regionens HSA-katalog som innehåller uppgifter om alla mottagningar och alla som arbetar där.

Behörigheter att läsa information

1177 Vårdguidens e-tjänster är en webbaserad tjänst där alla ärenden hanteras i tjänstens egna databaser. Inga ärenden skickas via e-post. En användare kan bara komma åt den information som de har rätt att ta del av.

Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet.

 

Statistik

Ärendetyper

Grundutbudet består av olika ärendetyper. Invånarna kan skicka olika typer av ärenden till en mottagning. Det är upp till varje mottagning att bestämma vilka ärendetyper man vill erbjuda. Administratören aktiverar och gör inställningar för dessa ärendetyper.

Av- /omboka tid

Här kan invånaren av- eller omboka sin tid. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Beställa tid

Här kan invånaren lämna önskemål om tid för besök hos en vårdgivare. Kontaktorsak måste anges. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Begära intyg

Här kan invånaren lämna önskemål om att få ett intyg. Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga för invånaren att välja, till exempel körkortsintyg. Invånaren anger om det gäller förnyelse eller nytt intyg. Vid förnyelse måste man ange vem som utfärdat tidigare intyg och hur länge det nuvarande intyget gäller.

Beställa journalkopia

Här kan invånaren lämna önskemål om att beställa journalkopia.

Egen ärendetyp

En mottagning kan skapa en helt egen ärendetyp som personalen på mottagningen namnger och bestämmer innehållet i. Administratören gör inställningarna.

Fråga sjuksköterskan

Här kan invånaren ställa en fråga och samtidigt fylla i ett antal färdiga frågor om hur hen mår, t ex om man har feber, smärta, använder några läkemedel osv. Mottagningen väljer vilka frågor invånaren ska fylla i.

Förlänga sjukskrivning

Här kan invånaren lämna önskemål om förlängning av sjukskrivning. Denna ärendetyp används till exempel när sjukskrivningen förlängs i väntan på någon specifik åtgärd som höftledsoperation eller liknande.

Förnya recept

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya recept som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange tio läkemedel per formulär. Mottagningen väljer om det ska vara möjligt att ange ytterligare upplysningar.

Förnya hjälpmedel

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya hjälpmedel som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange fyra hjälpmedel per formulär. Man måste ange produktnamn och eventuell storlek, åtgång per dygn och antal förpackningar. Det är även möjligt att ange frikortsnummer och övrig information om förnyelsen. Gäller förnyelsen inkontinenshjälpmedel, fyller invånaren i uppgifter om leverans.

Kontakta mig

Här kan invånaren lämna önskemål om att bli kontaktad. Önskemålet kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad.

Rådgivning

Här kan invånaren ställa frågor och få råd av mottagningen, som väljer om det ska vara möjligt att ange vilken vårdgivare man tidigare har varit i kontakt med.

Logga in som personal

Logga in via länken för att administera e-tjänster och hantera ärenden.

Support

Här kan du läsa om hur du kontaktar supporten.

Kontakta supporten

Har du frågor om eller vill rapportera ett fel i personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster? Kontakta supporten via telefon på 0771-25 10 10 eller via kontaktformuläret nedan.

I formuläret nedan hittar du information om eventuella tekniska problem i 1177 Vårdguidens e-tjänster för personal eller driftstörningar i andra system som påverkar e-tjänsterna. 

För information om aktuella störningar i e-tjänsterna för invånare, se 1177.se.

Under rubriken Driftstatus kan du se och prenumerera på information om nedtid och störningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Via detta formulär anmäler du fel i 1177 Vårdguidens e-tjänster och Stöd och behandling

Regelverk

Uppgifter om patient omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen. Dessutom gäller Patientdatalagen och Personuppgiftslagen, där vårdgivaren är personuppgiftsansvarig.

När regionerna har ställt sig bakom ett gemensamt ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster, ska ramverket utgöra grund för avtalade instruktioner till Inera om gallring. 

Frågor och svar

Läs frågor och svar som bland annat rör vårdpersonalens verktyg.

Visa/Dölj mer information

Kostar det något att ansluta en mottagning till 1177 Vårdguidens e-tjänster?

 • Svar på frågan

  Att ansluta sig till tjänsten och att använda den kostar inget för en mottagning.

  Skulle ett ärende leda till ett besök, en receptförnyelse eller liknande för invånarens del gäller regionens avgifter och regler.

  Senast uppdaterat: Fredag 22 mars 2019

Visa/Dölj mer information

Vem kan använda e-tjänsterna?

 • Svar på frågan

  Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med dig och din mottagning via nätet på ett säkert sätt. Invånarna kan till exempel boka tid eller förnya recept hos er.

  Varje mottagning anpassar 1177 Vårdguidens e-tjänster efter sin verksamhet. Ni avgör vilka e-tjänster som ska finnas hos er, dvs vilka ärenden som invånaren ska kunna skicka in. För varje typ av ärende finns ett frågeformulär som invånaren fyller i. En ärendemottagare tar emot ärendet och fördelar det till en vårdgivare som svarar genom att fylla i ett svarsformulär.

  1177 Vårdguidens e-tjänster ska ses som ett komplement till andra sätt att komma i kontakt med vården och uppfyller de krav på säkerhet och sekretess som ställs inom vården.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 oktober 2017

Visa/Dölj mer information

Raderas ärenden och meddelanden i 1177 Vårdguidens e-tjänster?

 • Svar på frågan

  Som en följd av den nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft våren 2018, kommer 1177 Vårdguiden radera ärenden och meddelanden i e-tjänsterna. Det innebär att ärenden och meddelanden som är 2 år eller äldre kommer att raderas i mars 2019.


  Tiden 2 år räknas från den senaste händelsen i personalverktyget. Det betyder att även öppna ärenden som har blivit gamla raderas.


  Information till invånare finns i e-tjänsterna sedan den 4 december 2018. Detta för att ge invånare möjlighet att i god tid uppmärksamma förändringen. Observera att ärenden och meddelanden som raderas försvinner för både invånare och dig som jobbar i e-tjänsterna.

  Senast uppdaterat: Torsdag 13 december 2018

Mer om tjänsterna

Här kan du läsa mer om några olika tjänster och funktioner i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journalen

Webbtidbokning

Ombudsfunktion

Vårdnadshavare kan vara ombud för sitt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster, det vill säga hantera barnets ärenden via vårdnadshavarens egen inloggning i e-tjänsterna. Funktionen omfattar barn fram till den dag de fyller 13 år. Åldersgränsen har valts för att överensstämma med den rekommendation som finns i Ineras ”Rekommendation till regelverk för enskilds direktåtkomst till sin egen vårddokumentation”, vilket också tillämpas av det nationella projektet ”Journal på nätet”.

Information om vem som är vårdnadshavare för barn hämtas från Skatteverket (folkbokföringen).

Hur fungerar ombudsfunktionen?

Ombudsfunktionen finns på startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Funktionen är tillgänglig för invånare som är 13 år och äldre. För att bli ombud för sitt barn behöver vårdnadshavaren lägga till barnet i ombudsfunktionen, genom att ange barnets personnummer. Detta går att göra även om barnet inte sedan tidigare har loggat in i e-tjänsterna.

För att agera ombud klickar vårdnadshavaren på barnets namn. Då hamnar vårdnadshavaren i ombudsläget och kan utföra ärenden för barnet. För nyfödda barn som ännu inte fått ett namn klickar vårdnadshavaren istället på personnumret.

Som ombud kommer vårdnadshavaren bland annat att kunna göra följande:

• Utföra olika ärenden såsom att förnya recept eller kontakta en mottagning.
• Boka, omboka och avboka tid samt lista och lista om barnet.
• Fylla i den e-postadress och det mobilnummer som aviseringen ska skickas till, när det kommer ett nytt meddelande i barnets inkorg.
• Läsa, hantera och arkivera ärenden i barnets inkorg.

Tjänster som inte är tillgängliga på en mottagning kommer att markeras med ett hänglås på kontaktkortet i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Att dessa tjänster i nuläget inte är tillgängliga beror på att de ännu inte är anpassade för ombudsfunktionen.

Vad händer när barnet fyller 13 år?

Från och med dagen då barnet fyller 13 år kommer vårdnadshavare inte längre att kunna agera ombud för sitt barn. Barnets uppgifter kommer då att automatiskt försvinna från ombudsfunktionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dessutom kommer mobilnummer och e-postadress under ”Inställningar” att raderas.

Tre månader innan barnets 13-årsdag skickas ett ärende till barnets och vårdnadshavarens inkorg med information om förändringarna samt en uppmaning om att barnet ska skaffa en egen inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En vecka innan 13-årsdagen skickas en påminnelse med samma information. När barnet loggar in efter sin 13-årsdag kommer det att finnas information i barnets inkorg som informerar om den nya situationen och att mobilnummer och e-postadress behöver anges på nytt under ”Inställningar”.

Hjälp och manualer

Här hittar du som jobbar med 1177 Vårdguidens e-tjänster olika typer av stödmaterial.

Manual för gamla personalverktyget

Här hittar du användarmanual för det gamla personalverktyget.

Statistik

Här hittar du statistik som visar hur 1177 Vårdguiden e-tjänster, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan