Gå till innehåll

Läkemedelsförteckningen

Du som är förskrivare kan söka tillgång till Läkemedelsförteckningen. Genom att logga in med e-tjänstekort (SITHS-kort) får du tillgång till uppgifter om din patients alla läkemedelsuttag på recept under de 15 senaste månaderna. På så sätt får du en helhetsbild av din patients läkemedelsanvändning och kan ordinera vård och läkemedel med hänsyn till patientens läkemedelsbild.   E-hälsomyndigheten ansvarar för att registrera uppgifter i och administrera Läkemedelsförteckningen. Uppgifterna i Läkemedelsförteckningen uppdateras varje dygn.

Uppgifter i Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om patientens namn och personnummer, datum för uttag av läkemedlen, namnet på läkemedlen som hämtats ut samt mängd och dosering. Läkemedelsförteckningen innehåller även uppgifter om receptfria läkemedel om de har hämtats ut på recept. Förteckningen visar alla uppgifter 15 månader tillbaka i tiden.

Invånare får tillgång till sin Läkemedelsförteckning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. För åtkomst krävs egen e-legitimation. Invånare kan även begära en utskrift av sin förteckning hos ett apotek eller med en skriftlig begäran till E-hälsomyndigheten få ett utdrag skickat till sin folkbokföringsadress. 

Samtycke och nödåtkomst

Du måste alltid ha patientens samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen. Du måste informera patienten på ett sätt så att patienten förstår vad samtycket innebär, till exempel att uppgifterna från Läkemedelsförteckningen vid samtycke kommer att infogas i patientens journal. Samtycket behöver inte vara skriftligt. Samtycket gäller för samtliga läkemedel i patientens förteckning och gäller endast dig som förskrivare, inte dina kollegor.

När din patient är oförmögen att lämna samtycke och behovet av vård är absolut nödvändigt kan du använda dig av så kallad nödåtkomst. Du måste alltid dokumentera om du använt samtycke eller nödåtkomst i patientens journal. Vid nödåtkomst dokumenterar du även varför behovet av vård var absolut nödvändigt och varför uppgifterna var nödvändiga att hämta. Alla sökningar loggas i Läkemedelsförteckningen och uppgifterna redovisas för patienter som begär det.

Det är inte möjligt för en patient att välja att inte vara med i Läkemedelsförteckningen. Alla som har hämtat ut läkemedel på recept från apotek finns med i förteckningen. Det är däremot patienten som bestämmer vem som ska få tillgång till uppgifterna.

Behörighet till läkemedelsförteckningen

Blanketten för ansökan om behörighet till Läkemedelsförteckningen finns att hämta på E-hälsomyndighetens webbplats.

Så här gör du:

• Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka blanketten till E-hälsomyndigheten. På blanketten står det vilken adress som du ska skicka den till.
• När din ansökan är behandlad och du är behörig att använda Läkemedelsförteckningen får du en bekräftelse från E-hälsomyndigheten via e-post. Handläggningstiden är cirka två veckor.
• Logga in med e-tjänstekort (SITHS-kort) i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
• Nu är du redo att logga in till Läkemedelsförteckningen, men glöm inte att din patient måste lämna sitt samtycke först!
• Du hittar en länk till inloggningen till höger.

Åtkomst till Läkemedelsförteckningen i 1177 Vårdguidens e-tjänster

För att du som förskrivare ska kunna komma åt Läkemedelsförteckningen behöver nedanstående vara uppfyllt:

• Du måste ha behörighet till Läkemedelsförteckningen (se ovan hur ansökningsprocessen går till).
• Du måste ha en individuell förskrivarkod.
•Du måste ha e-tjänstekort (SITHS-kort).
• Du måste ha din yrkestitel angiven i fältet hsaTitle i HSA-katalogen.
• Den mottagning du arbetar på måste vara ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster.
• Den mottagning som du arbetar på måste ha angett postort under Uppgifter om mottagningen i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
• Du måste ha patientens samtycke, om inte nödåtkomst är nödvändig (läs mer under rubriken Samtycke och nödåtkomst).

 

 Läs mer om Läkemedelsförteckningen på http://www.ehalsomyndigheten.se/.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support