Gå till innehåll

Mer om tjänsterna

Här kan du läsa mer om några olika tjänster och funktioner i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ombudsfunktion

Vårdnadshavare kan vara ombud för sitt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster, det vill säga hantera barnets ärenden via vårdnadshavarens egen inloggning i e-tjänsterna. Funktionen omfattar barn fram till den dag de fyller 13 år. Åldersgränsen har valts för att överensstämma med den rekommendation som finns i Ineras ”Rekommendation till regelverk för enskilds direktåtkomst till sin egen vårddokumentation”, vilket också tillämpas av det nationella projektet ”Journal på nätet”.

Information om vem som är vårdnadshavare för barn hämtas från Skatteverket (folkbokföringen).

Hur fungerar ombudsfunktionen?

Ombudsfunktionen finns på startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Funktionen är tillgänglig för invånare som är 13 år och äldre. För att bli ombud för sitt barn behöver vårdnadshavaren lägga till barnet i ombudsfunktionen, genom att ange barnets personnummer. Detta går att göra även om barnet inte sedan tidigare har loggat in i e-tjänsterna.

För att agera ombud klickar vårdnadshavaren på barnets namn. Då hamnar vårdnadshavaren i ombudsläget och kan utföra ärenden för barnet. För nyfödda barn som ännu inte fått ett namn klickar vårdnadshavaren istället på personnumret.

Som ombud kommer vårdnadshavaren bland annat att kunna göra följande:

• Utföra olika ärenden såsom att förnya recept eller kontakta en mottagning.
• Boka, omboka och avboka tid samt lista och lista om barnet.
• Fylla i den e-postadress och det mobilnummer som aviseringen ska skickas till, när det kommer ett nytt meddelande i barnets inkorg.
• Läsa, hantera och arkivera ärenden i barnets inkorg.

Tjänster som inte är tillgängliga på en mottagning kommer att markeras med ett hänglås på kontaktkortet i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Att dessa tjänster i nuläget inte är tillgängliga beror på att de ännu inte är anpassade för ombudsfunktionen.

Vad händer när barnet fyller 13 år?

Från och med dagen då barnet fyller 13 år kommer vårdnadshavare inte längre att kunna agera ombud för sitt barn. Barnets uppgifter kommer då att automatiskt försvinna från ombudsfunktionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dessutom kommer lösenord samt mobilnummer och e-postadress under ”Inställningar” att raderas.

Tre månader innan barnets 13-årsdag skickas ett ärende till barnets och vårdnadshavarens inkorg med information om förändringarna samt en uppmaning om att barnet ska skaffa en egen inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En vecka innan 13-årsdagen skickas en påminnelse med samma information. När barnet loggar in efter sin 13-årsdag kommer det att finnas information i barnets inkorg som informerar om den nya situationen och att mobilnummer och e-postadress behöver anges på nytt under ”Inställningar”.

Läkemedelsförteckningen

Du som är förskrivare kan söka tillgång till Läkemedelsförteckningen. Genom att logga in med e-tjänstekort (SITHS-kort) får du tillgång till uppgifter om din patients alla läkemedelsuttag på recept under de 15 senaste månaderna. På så sätt får du en helhetsbild av din patients läkemedelsanvändning och kan ordinera vård och läkemedel med hänsyn till patientens läkemedelsbild.   E-hälsomyndigheten ansvarar för att registrera uppgifter i och administrera Läkemedelsförteckningen. Uppgifterna i Läkemedelsförteckningen uppdateras varje dygn.

Uppgifter i Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om patientens namn och personnummer, datum för uttag av läkemedlen, namnet på läkemedlen som hämtats ut samt mängd och dosering. Läkemedelsförteckningen innehåller även uppgifter om receptfria läkemedel om de har hämtats ut på recept. Förteckningen visar alla uppgifter 15 månader tillbaka i tiden.

Invånare får tillgång till sin Läkemedelsförteckning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. För åtkomst krävs egen e-legitimation. Invånare kan även begära en utskrift av sin förteckning hos ett apotek eller med en skriftlig begäran till E-hälsomyndigheten få ett utdrag skickat till sin folkbokföringsadress. 

Samtycke och nödåtkomst

Du måste alltid ha patientens samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen. Du måste informera patienten på ett sätt så att patienten förstår vad samtycket innebär, till exempel att uppgifterna från Läkemedelsförteckningen vid samtycke kommer att infogas i patientens journal. Samtycket behöver inte vara skriftligt. Samtycket gäller för samtliga läkemedel i patientens förteckning och gäller endast dig som förskrivare, inte dina kollegor.

När din patient är oförmögen att lämna samtycke och behovet av vård är absolut nödvändigt kan du använda dig av så kallad nödåtkomst. Du måste alltid dokumentera om du använt samtycke eller nödåtkomst i patientens journal. Vid nödåtkomst dokumenterar du även varför behovet av vård var absolut nödvändigt och varför uppgifterna var nödvändiga att hämta. Alla sökningar loggas i Läkemedelsförteckningen och uppgifterna redovisas för patienter som begär det.

Det är inte möjligt för en patient att välja att inte vara med i Läkemedelsförteckningen. Alla som har hämtat ut läkemedel på recept från apotek finns med i förteckningen. Det är däremot patienten som bestämmer vem som ska få tillgång till uppgifterna.

Behörighet till läkemedelsförteckningen

Blanketten för ansökan om behörighet till Läkemedelsförteckningen finns att hämta på E-hälsomyndighetens webbplats.

Så här gör du:

• Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka blanketten till E-hälsomyndigheten. På blanketten står det vilken adress som du ska skicka den till.
• När din ansökan är behandlad och du är behörig att använda Läkemedelsförteckningen får du en bekräftelse från E-hälsomyndigheten via e-post. Handläggningstiden är cirka två veckor.
• Logga in med e-tjänstekort (SITHS-kort) i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
• Nu är du redo att logga in till Läkemedelsförteckningen, men glöm inte att din patient måste lämna sitt samtycke först!
• Du hittar en länk till inloggningen till höger.

Åtkomst till Läkemedelsförteckningen i 1177 Vårdguidens e-tjänster

För att du som förskrivare ska kunna komma åt Läkemedelsförteckningen behöver nedanstående vara uppfyllt:

• Du måste ha behörighet till Läkemedelsförteckningen (se ovan hur ansökningsprocessen går till).
• Du måste ha en individuell förskrivarkod.
•Du måste ha e-tjänstekort (SITHS-kort).
• Du måste ha din yrkestitel angiven i fältet hsaTitle i HSA-katalogen.
• Den mottagning du arbetar på måste vara ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster.
• Den mottagning som du arbetar på måste ha angett postort under Uppgifter om mottagningen i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
• Du måste ha patientens samtycke, om inte nödåtkomst är nödvändig (läs mer under rubriken Samtycke och nödåtkomst).

 

 Läs mer om Läkemedelsförteckningen på http://www.ehalsomyndigheten.se/.

Webbtidbokning

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support