Här kan du se hela Ineras tjänsteutbud

Vi erbjuder digitala tjänster både för vård- och omsorgspersonal och för landets alla invånare. Många av våra tjänster används redan över hela landet, andra används av vissa regioner, landsting och/eller kommuner.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett sä...

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt i hela Sverige. För sjukvårdsråd...

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, sjukdomar och vård. På 1177...

eKlient i samverkan

eKlient i Samverkan är ett koncept som syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer, och att utveck...

Eira

Via landstingssamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat ...

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan vårdgivare både inom oc...

E-blankettjänsten

Med e-blankettjänsten kan kommunen erbjuda ett stort antal kvalitetssäkrade formulär till invånare o...

Födelseanmälan

Födelseanmälan är en tjänst som gör det möjligt för förlossningskliniker att skicka födelseanmälan e...

Hitta och jämför vård

Hitta och jämför vård är den del på 1177.se som presenterar kontaktinformation till landets vårdmott...

Hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk hjälp till allmänheten genom en jourtelefon som är öppe...

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är en samlad informationstjänst för hjälpmedel i Sverige.

Händelseanalys (Nitha)

Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha består dels av en operativ del där analysl...

Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning som gör det möjligt för användare att identifiera ...

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information ...

Intygstjänster

Intygstjänsterna gör det möjligt att skicka läkarintyg elektroniskt från vården till anslutna mottag...

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och...

Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer ...

Kvalitetssystem Easy

Kvalitetssystem Easy (Enterprise Auditing System) är ett webbaserat granskningsverktyg som används f...

Lokal tjänsteplattform

Organisationer som har behov av en egen lokal tjänsteplattform, kan fritt ladda ner Ineras programva...

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke...

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för ...

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som består av ett tjänstekontrakt, som hämtar och mell...

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa ...

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är framtaget för att stödja legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköter...

Sjunet

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet h...

Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som möjliggör för landsting, regio...

Svenska biobanksregistret

Svenska biobanksregistret (SBR) innehåller information om hälso- och sjukvårdens sparade biobankspro...

Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil)

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell informatio...

Svevac

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Svevac ökar til...

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation a...

Test och kvalitetssäkring

Testning är en viktig del i kvalitetssäkringen av e-hälsotjänster i Sverige. Inera erbjuder sina kun...

UMO

UMO.se är en ungdomsmottagning på nätet, ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna i Sver...

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet inom vård- och omsorg, genom att kompl...

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått och resultat inom svensk hälso- och s...

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap ...

Webbtidbokning

Webbtidbokning innebär att mottagningen erbjuder invånaren att boka, alternativt endast av- eller om...