Felanmälan och support

Om du vill felanmäla en nationell tjänst, eller en lokal incident som har påverkan på en nationell tjänst, ska du alltid först kontakta din lokala IT-support.

Om felanmälan gäller 1177 Vårdguiden, eller om du saknar egen IT-avdelning kontaktar du Kundservice direkt.

Om ditt ärende är akut, det vill säga prioritet 1, ska du alltid anmäla ärendet på telefon 0771-25 10 10.

Prioritet 1 är allvarliga incidenter som har stor verksamhetskritisk påverkan och/eller
där tjänsten inte kan nyttjas alls, alternativt endast nyttjas med för aktuell
tjänst oacceptabel prestanda. 

Telefon: 0771 - 25 10 10

Öppettider

Felanmälan och Support:

Vardagar 07.00 – 22.00

Mellan 22.00 – 07.00, helgdagar och röda dagar hanteras enbart akuta incidenter som inte kan vänta till nästföljande arbetsdag och dessa ärenden måste anmälas via telefon 0771 - 25 10 10.

Anslutning och fakturafrågor:

Vardagar 08.00 -16.30

Dag före röd dag 08.00 – 12.30