Beställ anslutning till tjänsten Video- och distansmöte

Alla landsting, kommuner och privata vårdgivare kan ansluta till tjänsten Video- och distansmöte. För att kunna ansluta behöver din organisation först ha egna videokonferenssystem, det vill säga videoutrustning i mötesrum eller klient på din dator. Även tillgång till en infrastruktur där systemen finns registrerade behövs.