Beställ Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänsterna Autentisering, Patientrelation, Samtycke, Spärr och Logg finns tillgängliga för lokal användning och kan installeras i egen lokal miljö.

Beställ lokala Säkerhetstjänster

Här kan du se vilka nationella e-tjänster som är anslutna till de nationella Säkerhetstjänsterna.