Beställ eKlient

eKlients lösningar bygger på en gemensamt framtagen teknisk plattform där deltagare i samarbetet kan ta del av verktyg, programkonfigureringar, tester, dokumentation, instruktioner, med mera. Kostnaden för förvaltning och utveckling delas av alla som använder plattformen.