Anslutning till Vården i siffror

Nationella kvalitetsregister, journalsystem och andra register och databaser som innehåller kvalitativa mått av olika slag, kan visa ut sin information i Vården i siffror. Anslutningen av register sker via tjänstekontrakt i den nationella Tjänsteplattformen.