Tjänsteplattformen

Här finns statistik över antal anrop per dygn i genomsnitt samt medelsvarstiden för varje tjänstekontrakt.

Medelsvarstiden visas i millisekunder. Antal anrop/dygn räknas ut genom att mäta det totala antalet anrop under en vecka och dela med antalet dygn. 

2017

2016