Journalen

Totalt har 19 landsting och regioner anslutit till Journalen och den har över 1 miljon användare.

Diagrammet nedan visar total antal unika användare under perioden 2013-01-01—2017-03-22.

Diagrammet visar antal unika användare under perioden 2013-01-01—2017-03-22.

Diagrammet nedan visar hur många invånare som loggat in i Journalen fördelat på kön och ålder.

Diagrammet visar hur många invånare som loggat in i Journalen fördelat på kön och ålder.

Diagrammet nedan visar antal inloggningar i Journalen per klockslag (timme).

Diagrammet visar antal inloggningar i Journalen per klockslag.