Till navigering

VÅRDTJÄNSTER

E-hälsotjänster för vård – och omsorgspersonal omfattar utvecklingen av olika vårdtjänster som ger tillgång till information och bättre verktyg för att kunna arbeta effektivare och säkrare för ökad patientnytta.

Vårdtjänsterna syftar till att ge medarbetare inom vård och omsorg tillgång till väl fungerande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar det dagliga arbetet.