Till navigering

eKlient i samverkan

eKlient i samverkan är ett koncept som syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer, och att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att möjliggöra en effektiv, säker och automatiserad hantering av IT arbetsplatser.

Detta för att effektivisera arbetet kring uppgraderingar av nya IT-system och IT-arbetsplatser. Men också för att säkerställa tillgång till en skalbar IT-miljö, som fungerar tillsammans med övriga tjänster inom nationell e-hälsa.

Målet med eKlient är att genom enhetlighet, samverkan och delat utvecklingsarbete, uppnå effektiviseringar inom IT som bidrar till kostnadsbesparingar.

Gemensamma standarder och livscykelplaner

En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans med landsting och regioner ta fram standarder och sätta livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter ska användas. Detta underlättar både för till exempel landstingen och för samarbetsparter, som får en norm att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av nya system och tjänster. Det underlättar också för andra nationella projekt, som får en samlad bild över hur till exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid. 

Gemensamt framtagen teknisk plattform

eKlients lösningar bygger på en gemensamt framtagen teknisk plattform där deltagare i samarbetet kan ta del av verktyg, programkonfigureringar, tester, dokumentation, instruktioner, med mera. Genom eKlient kan utvecklingsarbetet bedrivas samlat, befintliga och smarta lösningar kan återanvändas och det som inte längre behövs kan avvecklas. Utvecklingen leds av utvalda experter, som använder vedertagna standarder och god branschpraxis, samt bygger på den senaste tekniken. Kostnaden för förvaltning och utveckling delas av alla som använder plattformen.

De tekniska lösningarna består av tre olika objekt:

Information om eKlients verktyg och lösningar finns tillgängliga på eKlients egen webbplats.

  • Plattform
    Innehåller verktyg och lösningar för hantering av klientplattformen
  • Applikation
    Innehåller verktyg, lösningar och process för applikationshantering
  • Beställningsautomation
    Innehåller verktyg och lösningar för beställningsautomation med självbetjäning

Egna lokala utrullningsprojekt

Anslutna organisationer får inloggningsuppgifter och därmed tillgång till en portal där referensmiljöer, lösningar, verktyg och dokumentation finns tillgängligt. Varje enskild organisation ansvarar för införande, driftsättning och support samt lokala utrullningsprojekt. eKlient ansvarar för utveckling, test och drift av verktyg, lösningar och referensmiljöer och för den samlade kunskaps- och erfarenhetsåtervinningen som sker i samverkan med deltagande organisationer.