Till navigering

eForms

I ett led att skapa tjänster som förenklar för offentliga organisationers kontakter med medborgare och näringsliv via internet erbjuds eForms som utvecklats för att kunna används av alla offentliga organisationer.

eForms är intelligenta formulär som vägleder och samspelar med användaren vid till exempel ansökningar.

Så fungerar eForms

eForms utgår från en gemensam plattform som erbjuder avancerade formulär och kontroller av ifylld information. Tydliga hjälptexter och felmeddelanden får användaren att fylla i korrekt information. Varje organisation slipper investera i en egen plattform och kan gemensamt utgå från eForms.

eForms formulär följer lag- och författningsmässiga krav och tillgodoser de krav som finns på användbarhet.

Fördelarna är många med att välja eForms formulär:

 • Standard som följer lagar och författningar
 • Bevakning och uppdatering av innehåll
 • Inera har etablerade kontakter med sakkunniga
 • Kundsynpunkter tas tillvara och ger förbättringar för alla

Tekniska funktioner i plattformen är bland annat:

 • Dubbla signaturer
 • Mina Engagemang
 • Stöd för olika språk
 • Möjlighet att bifoga dokument och filer
 • Digital komplettering av ansökan
 • Förifyllnad av personuppgifter
 • Möjlighet att använda egen grafisk profil
 • Standard för säkerhet (SHS) används för att leverera ifyllt formulär till kommunen
 • Leverans av PDF för läsbarhet och XML för integration till verksamhetssystem

Är din organisation intresserad av eForms och hur det skulle fungera hos er? Ta kontakt med Kundservice hos Inera.